Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 11 đề thi

0
978
lượt xem
112
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Mùa hoa phượng nở học trò chúng mình hào hứng bao nhiêu thì mỗi mùa thi về lại lo lắng bấy nhiêu. Với mong muốn giúp các em thoát khỏi nỗi lo lắng đó, chúng tôi đã chọn lọc và cho ra Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11 giúp các em hệ thống kiến thức và nắm vững nội dung trọng tâm như: Kiểu mảng: các kiểu xâu, bảng ghi,… Đồng thời, ôn tập các kiến thức về chương trình con và phân loại, Thư viện chương trình con chuẩn,… Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Đề KT HK2 Tin học 11 - Đề số 1

Cách viết nào sau đây là đúng khi khai báo mảng một chiều?
A. Var <Kiểu chỉ số>: array[tên biến mảng] of <kiểu phần tử>;
B. Var <tên biến mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
C. Var <Array> of <kiểu phần tử>;
D. Var <Kiểu phần tử>: array[kiểu chỉ số] of <tên biến mảng>;

Câu 2: Procedure là từ khóa dùng để khai báo cho:
A. Mảng B. Bản ghi
C. Hàm D. Thủ tục

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc:
Readln(s); k:= length(S); for i:= k downto 1 do write(S[i]);
A. in ra màn hình xâu S
B. in ra màn hình độ dài xâu S
C. in ra màn hình xâu S đảo ngược
D. đưa ra màn hình xâu S

Câu 4: Cách viết nào sau đây là khai báo kiểu xâu?
A. Var Hoten: record;
B. Var Hoten: String[100];
C. Var Hoten: Char[30];
D. Var Hoten: Array[1..30] of Char;

Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của việc sử dụng chương trình con:
A. Không có lợi ích
B. Viết để chương trình gọn hơn
C. Tránh việc lặp đi, lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó.
D. Hỗ trợ việc viết chương trình có cấu trúc như cấu trúc lặp, rẽ nhánh.
Câu 6: Với khai báo A: array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 5 như sau:
A. A(5) B. A[5]
C. A5 D. A 5

Câu 7: Thủ tục đóng tệp có dạng:
A. Close(<biến tệp>); B. Close(<tên tệp>);
C. Close; D. Close all;

Câu 8: Mở tệp để ghi dữ liệu, ta sử dụng thủ tục:
A. Reset(<tên tệp>); B. Reset(<biến tệp>);
C. Rewrite(<tên tệp>); D. Rewrite(<biến tệp>);

Câu 9: Lệnh reset(<biến tệp>); dùng để
A. Mở tệp để đọc B. Đóng tệp
C. Mở tệp vừa đọc vừa ghi D. Mở tệp để ghi.

Câu 10: Để ghi dữ liệu vào tệp văn bản, ta có thể sử dụng thủ tục:
A. read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);
B. read(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);
C. write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);
D. write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);


 

Đồng bộ tài khoản