Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 23 đề thi

0
2.653
lượt xem
474
download
Xem 23 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Mùa hoa phượng nở học trò chúng mình hào hứng bao nhiêu thì mỗi mùa thi về lại lo lắng bấy nhiêu. Với mong muốn giúp các em thoát khỏi nỗi lo lắng đó, chúng tôi đã chọn lọc và cho ra Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12 giúp các em hệ thống kiến thức và nắm vững nội dung trọng tâm như: Truy vấn dữ liệu, Báo cáo và kết xuất báo cáo, Cơ sở dữ liệu quan hệ, Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu,… Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Đề KT HK2 Tin học 12 - Đề số 1

Câu 1: Kiến trúc hệ CSDL gồm:
A. Hệ CSDL tập trung và CSDL phân tán
B. Hệ CSDL phân tán và hỗn hợp.
C. Hệ CSDL cá nhân và CSDL nhiều người dùng
D. Hệ CSDL khách – chủ và CSDL trung tâm.

Câu 2: “Dữ liệu có tính tin cậy cao vì khi một trạm gặp sự cố thì có thể khôi phục được dữ liệu tại đây do bản sao của nó được lưu trữ ở một trạm khác nữa”.Mệnh đề trên nói về ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu nào?
A. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán B. Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm
C. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung D. Hệ cơ sở dữ liệu khách chủ

Câu 3: Ý nào sau đây không là một trong các đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
A. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
B. Mỗi thuộc tính có một tên để phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng.
C. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng.
D. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý.

Câu 4: Trong Access, để tạo mẫu hỏi theo cách tự thiết kế, ta chọn:
A. Create query in Design view B. Create table in Design view
C. Create form in Design view D. Create report in Design view

Câu 5: Chi phí cho phần cứng có thể giảm là một trong những ưu điểm của:
A. Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm B. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán
C. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân D. Hệ cơ sở dữ liệu khách chủ

Câu 6: Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Tất cả đều đúng
B. Xem một số trường của mỗi bản ghi
C. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác
D. Xem nội dung các bản ghi

Câu 7: Trong Access, để tạo báo cáo theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
A. Create report by using Wizard B. Create query by using Wizard
C. Create form by using Wizard D. Create table by using Wizard

Câu 8: Trong CSDL quan hệ:
A. Không thể sắp xếp các bản ghi theo thứ tự
B. Mỗi thuộc tính không có tên phân biệt
C. Mỗi đối tượng được xây dựng thành một bảng, giữa các đối tượng được liên kết với nhau thông qua sự lặp lại của một số thuộc tính.
D. Không thể xây dựng báo cáo từ truy vấn.

Câu 9: Trong mẫu hỏi, để xác định các trường cần tạo, ta khai báo tên trường tại hàng?
A. Table B. Criteria
C. Field D. Show

Câu 10: Đối tượng ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật quy định của Nhà nước về bảo mật là:
A. Chính phủ B. Người quản trị CSDL.
C. Người phân tích, thiết kế. D. Người dùng

Đồng bộ tài khoản