Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 37 đề thi

0
1.813
lượt xem
60
download
Xem 37 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Cùng Thư viện eLib giải tỏa nỗi lo lắng cho kỳ thi học kỳ 1 với Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8. Bộ đề thi giúp các em ôn tập, nắm vững những kiến thức trọng tâm như: câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp, làm việc với dãy số,… là tài liệu rất thuận tiện cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Đề KT HK2 Tin học 8 - Đề số 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Để nhập một giá trị vào phần tử a[3] của mảng a thì ta viết là:
a. Readln(a)
b. Readln(a[3])
c. Readln(a[i])
d. Readln(a(3))

Câu 2: Cấu trúc của vòng lặp For … do dạng tiến là
A) For <biến đếm>:= < giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
B) For <biến đếm>:= < giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
C) For <biến đếm>:= < giá trị cuối> downto <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
D) For <biến đếm>:= < giá trị đầu> downto <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Câu 3: Cấu trúc của vòng lặp while - do có dạng:
A. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
B. While <câu lệnh> do <điều kiện>;
C. While <điều kiện> do <câu lệnh>
D. While <câu lệnh 1> do <câu lệnh 2>;

Câu 4: Vòng lặp while - do là vòng lặp
A) Biết trước số lần lặp
B) Chưa biết trước số lần lặp
C) Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100
D) Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

Câu 5. Khai báo mảng a có 11 phần tử từ 5 đến 15 là các số nguyên thì ta khai báo như sau:
a. a:Array [1..11] of integer; b. a:Array [5...15] of integer;
c. a:Array [5..15] of integer; d. a:Array [11] of integer;

Câu 6. Xuất dữ liệu từ mảng a có 11 phần tử từ 5 đến 15 thì ta viết lệnh như sau:
a. Writeln(a); b. Writeln (a[11]);
c. For i: =5 to 15 do Writeln (a[i]); d. Writeln (a[i]);

II. Tự Luận

Câu 7: a) Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 8 do s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là bao nhiêu ?
b) Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 5 do s := s+i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là bao nhiêu ?

Câu 8: Sử dụng biến mảng viết chương trình nhập dãy số N số nguyên từ bàn phím sau đó in ra màn hình giá trị Min và trung bình cộng của dãy số đó.
 

 

Đồng bộ tài khoản