Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: Huỳnh Trung Hải | Ngày: | 6 đề thi

0
365
lượt xem
10
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10

Hãy cùng ôn tập và nâng cao kiến thức với Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10. Bộ đề thi giúp các em nắm vững những nội dung, kiến thức trọng tâm, nội dung được chọn lọc, thiết kế rõ ràng sẽ là tư liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 10 - Đề 1

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử của hầu hết các nguyên tử là?
A. electron và proton B. nơtron và electron
C. proton và nơtron D. electron , proton và nơtron

Câu 2: Cacbon có hai đồng vị, chúng khác nhau về:
A. Cấu hình electron. B. Số khối
C. Số hiệu nguyên tử. D. Số proton

Câu 3: Hãy cho biết cấu hình electron nào sau đây sai:
A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

Câu 4: Trong nguyên tử Cacbon , 2 electron được phân bố trên 2 obitan khác nhau ở phân lớp 2p biểu diễn bằng 2 mũi tên cùng chiều. Xác định nguyên lí ( hay quy tắc) được áp dụng?
A.Nguyên lí Pauli B.Qui tắc Hun
C.Qui tắc Kleckowski D. A,C đều đúng

Câu 5: Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử của nguyên tố là 42. Tổng số obitan chứa electron của nguyên tử nguyên tố đó là ?
A. 8 B. 14
C. 9 D. kết quả khác

 

Câu 7: Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91.Brom có 2 đồng vị là 79Br và ABr . Trong đó 79Br chiếm 54,5 %. Tìm A ?
A.80 B.82 C.81 D.83

Câu 8: Trong tự nhiên Cacbon có 2 đồng vị bền là 12C và 13C ; Nguyên tử khối trung bình của Cacbon là 12,011. Thành phần % các đồng vị 12C , 13C lần lượt là ?
A. 98,9 ; 1,1 B. 1,1 ; 98,9
C. 49,5 ; 51,5 D. 25; 75

Câu 9: ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 7 electron thuộc các phân lớp s. Hãy cho biết cấu hình đúng của X là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 D. Cả 3 trường hợp đều thỏa mãn.

Câu 10: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị trong tự nhiên là 10B và 11B. Mỗi khi có 406 nguyên tử của 11B thì có bao nhiêu nguyên tử của 10B? Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812
A.94 B.100 C.50 D.406

II/ PHẦN TỰ LUẬN (5ĐIỂM)

Câu 1 (2 Đ) : Tổng số hạt proton , nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 46 .
a) Xác định số khối của nguyên tử X?
b) Viết cấu hinh electron nguyên tử của nguyên tó X? cho biết X là nguyên tố kim loại , phi kim hay khí hiếm?
(Cho biết các nguyên tố có Z từ 2 đến 82 trong bảng tuần hồn thì .)

Câu 2 (2 Đ) : Một nguyên tố X có 3 đồng vị X1, X2, X3. Tổng số khối là 51. Số nơtron của đồng vị X2 nhiều hơn trong X1 là 1 hạt. Số nơtron của đồng vị X1 ít hơn trong X3 là 2 hạt.
a) Tính số khối của mỗi đồng vị?
b) Biết đồng vị X1 chiếm 99,757%, X3 chiếm 0,084%. Tính nguyên tử khối trung bình của X.

Câu 3 (1 Đ) : Phân tử nhận thêm 2 electron tạo thành ion . Tổng số hạt mang điện trong ion bằng 82 . Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 16 . Tính số hiệu nguyên tử của A và B ?

Đồng bộ tài khoản