Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Chia sẻ: Hồ Phi Trọng | Ngày: | 26 đề thi

0
4.909
lượt xem
285
download
Xem 26 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Với Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 sẽ giúp các em ôn tập nhanh chóng và dễ dàng hệ thống kiến thức hơn. Bộ đề thi có nội dung chọn lọc kỹ càng, đa dạng các bài tập giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 - Đề số 1

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 : “Trong một phương trình hóa học, tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng …………………….tổng khối lượng của các sản phẩm”. Dấu (………………………………………….) là:
A. Không bằng.
B. Lớn hơn.
C. Nhỏ hơn.
D. Bằng

Câu 2: Phương trình hóa học cho biết:
A. Số nguyên tử.
B. Số phân tử.
C. Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất.
D. Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các nguyên tố.

Câu 3: Phương trình hóa học có sơ đồ:
A. Tên các chất tham gia Tên các sản phẩm.
B. Tên các chất tạo thành Tên các chất phản ứng.
C. Tên các chất tham gia Tên các chất phản ứng.
D. Tên các chất sản phẩm Tên các chất tạo thành.

Câu 4: Số viết ở phía trước chất và ngang bằng với kí hiệu của chất là :
A Hệ số.
B. Chỉ số.
C. Hằng số.
D. An số

Câu 5: Số viết ở một phần ba chân kí hiệu phía sau là:
A Hệ số.
B. Chỉ số.
C. Hằng số.
D. An số

Câu 6: Tổng hệ số của PTHH : 4 Al + 3 O2 ---> 2 Al2O3 là:
A. 6.
B.7.
C.8.
D.9

PHẦN B: TỰ LUẬN(7 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm ) Trình bày các bươc lập phương trình hóa học? Bước nào quan trọng nhất?
Câu 8: ( 3 điểm ) Thành lập các phương trình hóa học sau:
1/ Al + O2 ---> Al2O3
2/ Al + Cl2 ---> AlCl3
3/ Fe + O2---> Fe2O3
Câu 9: ( 2 điểm ) Thành lập phương trình hóa học sau:
FeCl3 + NaOH ----> Fe(OH)3 + NaCl

Đồng bộ tài khoản