Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 61 đề thi

0
2.587
lượt xem
41
download
Xem 61 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm tra 1 tiết các em đừng quên tham khảo Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9. Bộ đề thi có đáp án của Thư viện eLib giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm, biết làm các dạng bài tập khó, câu hỏi mở rộng. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 - Đề 1


Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước ý đúng.
Câu 1: Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?
A. Nhôm. B. Kẽm.
C. Đồng. D. Kali

Câu 2: Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?
A. CH3-OH. B. CH3-CH2-OH.
C. CH3-CH2-CH2 D. CH3-O-CH3.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A B C CH3COOH. Các chất A, B, C lần lượt là
A. C2H5OH; C2H4; CH3COOC2H5
B. C2H4; C2H5OH; C2H2
C. C2H2; C2H4; C2H5OH
D. CH3COONa; C2H5OH; C2H4

Câu 4: Dãy nào sau đây chứa các chất đều phản ứng được với axit axetic?
A. Ag, HCl, NaOH, C2H5OH.
B. Fe, NaOH, CaCO3, C2H5OH.
C. Cu, HCl, CaCO3, C2H5OH.
D. CuO, HCl, NaOH, C2H5OH.

Câu 5: Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng este hóa xảy ra giữa
A. axit và rượu. B. axit và bazơ.
C. axit và oxit bazơ. D. axit và kim loại.

Câu 6: Hòa tan 6 lít rượu etylic vào 20 lít nước. Dung dịch thu được có độ rượu là
A. 300 B. 200
C. 400 D. 20

Câu 7: Cho kim loại Kali phản ứng với Rượu etylic. Chất khí thu được
A. làm đục nước vôi trong.
B. không màu, mùi hắc..
C. màu vàng lục, rất độc.
D. không màu, cháy được trong không khí.

Câu 8: Axit axetic tác dụng được với kẽm tạo ra
A. Muối kẽm axetat và khí cacbon đioxit
B. Muối kẽm axetat và khí hidro
C. Muối kẽm axetat
D. Muối kẽm axetat và nước

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết 3 bình mất nhãn chứa riêng biệt 3 chất lỏng: rượu etylic, etyl axetat, axit axetic.
Câu 2 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
a. Chuỗi biến hóa theo sơ đồ sau
C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5
b. Cho mẩu kim loại kali vào rượu etylic.
Câu 3 (3 điểm):
Cho 25 ml dung dịch axit axetic tác dụng hoàn toàn với kim loại magie .Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 0,71g muối khan.
a/Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b/ Tính nồng độ mol của dung dịch axit ban đầu và thể tích H2 sinh ra ở đktc.
c/Nếu cho 20 ml dung dịch NaOH 0,75M vào dung dịch axit trên thì dung dịch sau phản ứng có làm quỳ tím chuyển màu không ?Nếu có giải thích bằng cách tính toán.

Đồng bộ tài khoản