Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Nhi | Ngày: | 48 đề thi

0
2.651
lượt xem
213
download
Xem 48 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm tra 1 tiết các em đừng quên tham khảo Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11. Bộ đề thi có đáp án của Thư viện eLib giúp các em nắm vững nội dung trọng tâm, biết trả lời các câu hỏi mở rộng. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 11

Đề KT 1 tiết Sinh học 11 - Đề số 1

Câu 1: Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để
A. tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá. B. giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.
C. giảm sự thoát hơi nước D. tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.

Câu 2: : Loại sắc tố tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá năng lượng là
A. diệp lục a. B. diệp lục b. C. carotenoit. D. xantrophin.

Câu 3: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A. Ở màng trong. B. Ở chất nền. C. Ở màng ngoài. D. Ở tilacôit.

Câu 4: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật?
A. Qua cutin và qua khí khổng B. Qua cutin và qua biểu bì
C. Qua biểu bì và qua tế bào mô giậu D. Qua khí khổng và qua tế bào mô giậu

Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật?
A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.
B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.
C. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
D. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+.

Câu 6: Biện pháp kĩ thuật để tăng diện tích lá là
A. bón phân tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với các giống cây trồng.
B. bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển.
C. tưới nhiều nước và bón nhiều nguyên tố vi lượng cho cây.
D. sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí đối với từng lối, giống cây trồng.

Câu 7: Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng
A. NH4+ và NO3- B. NO2-, NH4+ và NO3- C. N2, NO2-, NH4+ và NO3 D. NH3, NH4+ và NO3-

Câu 8: Tế bào khí khổng có đặc điểm gì thuận lợi cho việc đóng mở khí khổng?
A. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều mỏng
B. Thành trong của tế bào rất dày, thành ngoài mỏng
C. Thành trong của tế bào mỏng, thành ngoài rất dày
D. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều dày

Câu 9: Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không làm tăng cường độ quang hợp?
A. Trồng cây với mật độ dày. B. Bón phân hợp lí.
C. Chăm sóc hợp lí, D. Cung cấp nước hợp lí.

Câu 10: Những sắc tố nào dưới đây được gọi là sắc tố phụ
A. clorophyl b, xantơphyl và phicơxianin B. xantơphyl và carơten
C. phicơeritrin, phicơxianin và carơten D. carơten, xantơphyl, và clorophyl

Đồng bộ tài khoản