Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Chia sẻ: Lưu Trường Xuân | Ngày: | 30 đề thi

0
1.228
lượt xem
91
download
Xem 30 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Với Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11 sẽ giúp các em ôn tập nhanh chóng và dễ dàng hệ thống kiến thức hơn. Bộ đề thi có nội dung chọn lọc kỹ càng, đa dạng các bài tập giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới!.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Đề KT 1 tiết Tin học 11 - Đề số 1

Câu 1: Hãy chỉ ra lỗi trong chương trình pascal sau:
Var x,y,z = integer; { dòng 1}
Begin { dòng 2}
x := 200; { dòng 3}
y := 250 { dòng 4}
z = x*y; { dòng 5}
write(z); { dòng 6}
readln { dòng 7}
End. { dòng 8}

Câu 2: Viết chương trình tính trung bình cộng của 3 số nguyên nhập từ bàn phím.

Đề KT 1 tiết Tin học 11 - Đề số 2

Câu 1: Để gán giá trị 3 cho biến M, cách gán nào dưới đây là đúng:
A. M : 3; B. M := 3; C. M = 3; D. Tất cả đều sai

Câu 2: Để xuất ra màn hình giá trị trung bình của 2 số a, b ta dùng lệnh nào sau đây:
A. Write( ‘trung binh la: ,(a+b)/2’); B. Write(‘trung binh la:’,a+b/2);
C. Write( ‘trung binh la:’,(a+b)/2); D. Write(‘trung binh la:,a+b/2’);

Câu 3: Biến số là
A. Đại lượng cố định B. Đại lượng biến đổi
C. Được khai báo sau từ khoá Var D. Câu A và C đúng E. Câu B và C đúng

Câu 4: Cho biểu thức: (a mod 100 <10) and (a div 100 > 1). Với giá trị nào của a dưới đây thì biểu thức trên có giá trị TRUE:
A. 201 B. 35 C. 108 D. Cả b và c

Câu 5: Lệnh Writeln; dùng để:
A. Xuất ra màn hình B. Tất cả đều sai
C. Xuống dòng mới D. Tạm dừng chương trình
Câu 6: Cho hai đoạn chương trình tìm số lớn nhất trong hai số, chương trình nào cho kết quả đúng ?


Đồng bộ tài khoản