Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 7

Chia sẻ: Đào Đình Tấn | Ngày: | 28 đề thi

0
874
lượt xem
34
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 7

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 7

Hãy nhanh tay download Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 7. Bộ đề thi với đầy đủ đáp án giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm, biết cách làm các bài tập khó, câu hỏi mở rộng. Chúc các em thi tốt!.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 7

Đề KT 1 tiết Tin học 7 - Đề số 1

CÂU 1: lớp 7A là dữ liệu 
A. số B. kí tự C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai

CÂU 2: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số
A. được căn thẳng lề trái trong ô tính B. được căn thẳng lề phải trong ô tính
C. được căn thẳng chính giữa trong ô tính D. Tất cả đều sai

CÂU 3: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự
A. được căn thẳng lề trái trong ô tính B. được căn thẳng lề phải trong ô tính
C. được căn thẳng chính giữa trong ô tính D. Tất cả đều sai

CÂU 4: Kí tự đầu tiên em cần gõ khi nhập công thức là
A. dấu * B. dấu / C. dấu ? D. dấu =

CÂU 5: Kết quả của công thức =(3+2+10)/3 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

CÂU 6: Giả sử trong ô A1 chứa số 8, ô B5 chứa số 10.
Khi đó công thức =(A1 + B5)/2 sẽ cho kết quả là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

CÂU 7: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc tính tổng của một dãy các số?
A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN

CÂU 8: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc tính trung bình cộng của một dãy các số?
A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN

CÂU 9: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số ?
A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN

CÂU 10: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số?
A. SUM B. AVERAGE C. MAX D. MIN

Đồng bộ tài khoản