Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12

Chia sẻ: Lưu Trường Xuân | Ngày: | 95 đề thi

0
2.124
lượt xem
33
download
Xem 95 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12

Một mùa thi nữa lại đến! Thư viện eLib giới thiệu với các em Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức và biết cách giải các bài tập khó, câu hỏi mở rộng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em và quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 - Đề số 1

 Câu 1.Sóng cơ học nào sau đây không phải là sóng ngang?
A.Sóng âm truyền trong không khí B.Sóng nước truyền trên mặt biển
C.Sóng truyền trên một sợi dây cao su D.Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

Câu 2.Một sóng ngang có phương trình:u =8cos2π( Trong đó x tính bằng cm;t tính bằng s.Bước sóng là:
A.0,8m B.1m C.0,5m D.50mm

Câu 3.Người ta thực hiện giao thoa sóng nước với hai nguồn đồng bộ A,B.Điểm M nằm trong vùng giao thoa có hiệu đường đi từ hai nguồn sóng đến bằng 2,5 lần bước sóng nằm trên vân giao thoa nào dưới đây tính từ đường trung trực của AB
A. Vân giao thoa cực đại thứ 3 B. Vân giao thoa cực tiểu thứ 3
C. Vân giao thoa cực đại thứ 2 D. Vân giao thoa cực tiểu thứ 2

Câu 4.Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:
A.Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần nửa bước sóng thì dao động ngược pha
B.Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong khoảng thời gian một chu kì của sóng
D.Trên một phương truyền sóng,hai điểm cách nhau một số chẵn lần nửa bước sóng thì dao động cùng pha

Câu 5.Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi từ đầu O với bước sóng 3m.Li độ sóng tại O có dạng
u0 = cos(4πt+ ) (cm).Điểm M trên dây cách O một đoạn 0,5m có li độ sóng:
A. uM = cos(4πt - )(cm) B.uM = 2cos(4πt- )(cm)
C.uM = 2cos4πt (cm) D.uM = cos4πt(cm)

Câu 6.Chọn phát biểu sai khi nói về sự truyền âm
A.Môi trường truyền âm có thể là rắn,lỏng hoặc khí
B.Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ của môi trường
C.Những vật liệu như bông,xốp ,nhung truyền âm rất kém
D.Khi truyền từ không khí vào nước,bước sóng của âm giảm đi

Câu 7.Khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác,đại lượng nào sau đây không thay đổi?
A.Bước sóng B.Chu kì của sóng C.cường độ sóng D.tốc độ truyền sóng

Câu 8.Trên một sợi dây đàn hồi AB,đầu A gắn với cần rung dao động để tạo sóng dừng với chiều dài mỗi bó sóng bằng 18cm.Khoảng cách từ bụng sóng gần A nhất đến A là:
A.18cm B.24cm C.9cm D. 27cm

Câu 9.Tiếng ồn ngoài phố có cường độ âm lớn gấp 105 lần tiếng nói chuyện ở nhà.Tiếng ồn ngoài phố là 70dB thì tiếng nói chuyện ở nhà là:
A.50dB B.20dB C.90dB D.102dB

Câu 10.Một sợi dây dài 80cm bị kẹp chặt ở hai đầu.Tốc độ truyền sóng trên dây là 64m/s.Trên dây có sóng dừng với tần số nhỏ nhất là:
A.20Hz B.80Hz C.125Hz D.40Hz

Câu 11.AB là hai nguồn đồng bộ có bước sóng λ,khoảng cách từ trung điểm O của AB đến điểm không dao động thứ 4 trên AB là:
A. B. C. D.

Câu 12.Khi một vật dao động điều hòa đi qua vị trí có li độ cực đại thì vật có:
A.vận tốc cực đại B.vận tốc cực tiểu C.gia tốc cực đại D.gia tốc cực tiểu

Câu 13.Một vật dao động điều hòa có li độ bằng 10cm khi pha dao động của nó là .Biên độ dao động của vật này là?
A.10 cm B.5cm C.20cm D.5 cm

Câu 14.Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa đổi chiều ngay sau khi:
A.dao động đổi chiều B.Gia tốc bằng O
C.vận tốc bằng không D.lực tác dụng có độ lớn cực đại
Câu 15.Một vật dao động điều hòa với biên độ A,thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường bằng A là 0,5s.Vậy chu kì dao động của vật là:
A.2s B.3s C.6s D.1s

Câu 16.Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Thông tin nào dưới đây không chính xác?
A.Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng
B.Lực đàn hồi có hướng phụ thuộc vào lò xo đang nén hay giãn
C.Lực kéo về là lực đàn hồi của lò xo
D.Biên độ dao động không thay đổi

Câu 17. Biểu thức nào sau đây sai khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ
A. S’’+ S = 0 B.Fkv = -mgα C.α = ωt +φ) D.W = mgl

Câu 18.Con lắc đơn dao động điều hòa có phương trình li độ: α = α0 cos (ωt - ).Tại thời điểm t0=0 thì tỉ số giữa thế năng và động năng bằng:
A.1/3 B.3 C.1 D.2

Câu 19. Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(10t - )(cm). Thời gian vật đi được quãng đường 7,5cm, kể từ lúc t =0 là:
A. s B. s C. s D. s

Câu 20 .Chọn câu đúng?
A.Khi cộng hưởng biên độ của dao động cưỡng bức đột ngột giảm xuống O
B.Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian
C.Dao động cưỡng bức có chu kì bằng chu kì riêng của hệ dao động
D.Dao động tắt dần có tần số bằng tần số của ngoại lực

Câu 21.Gắn một vật vào một lò xo có độ cứng 80N/m.Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến đổi từ 22 đến 30cm.Lực kéo về tác dụng lên vật khi lò xo có chiều dài ngắn nhất bằng?
A.6,4N B.3,2N C.1,6N D. Không tính được vì thiếu dữ kiện

Câu 22.Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số,cùng biên độ A0 và lệch pha nhau một góc .Biên độ của dao động tổng hợp bằng:
A. A0 B.2 A0 C. A0 D. A0

Câu 23.Một vật có khối lượng 1kg dao động điều hoà với chu kì 2s và biên độ 4cm(cho )Cơ năng của vật là:
A.8mJ B.0,4mJ C.0,8mJ D.4mJ

Câu 24.Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phuơng ngang với tần số 10Hz.Kết luận nào sau đây sai?
A.Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với tần số bằng 20Hz
B.Nếu để con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì tần số dao động vẫn bằng 10Hz
C.Chu kì dao động của con lắc bằng 0,1s
D.Vận tốc của con lắc biến thiên điều hòa với tần số bằng 5Hz

Câu 25.Con lắc lò xo gồm m=100g và lò xo K =40N/m dao động điều hòa với gia tốc cực đại 4m/s2.Tốc độ cực đại của vật nặng là:
A.0,2m/s D.0,3m/s C.0,4m/s D.0,25m/s

Đồng bộ tài khoản