Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
121
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức)

Mô tả BST Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức)

Đang lúc này, thầy cô và các bạn đang tìm Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn bộ sưu tập Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức). Đây là đề thi được chọn lọc, biên tập rất công phu giúp thầy cô có tài liệu hướng dẫn học sinh kiểm tra đánh giá kết quả thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức) dưới đây:

Câu I (3,0 điểm)
Tóm tắt sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 và nêu
nguyên nhân của sự phát triển đó.
Câu II (3,0 điểm)
Dựa vào bảng dữ liệu sau:
Thời gian Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
6-1919 Gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam.
7-1920 Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin.
12-1920 Dự Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế
Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
1921-1923 Tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo
Người cùng khổ; viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân; viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản ở Pari năm 1925).
1923-1924 Dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô; viết bài cho tạp chí Thư tín Quốc tế và báo Sự thật.
1924-1927 Tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông; thành lập nhóm
Cộng sản đoàn, sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên; mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản.
1-1930 Triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam; soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, được Hội nghị thông qua.
1. Nêu những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.
2. Kể tên những sự kiện chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc bước đầu thiết lập mối quan
hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu III (2,0 điểm)
1. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”.
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về khẳng định trên.
2. Bằng những sự kiện chọn lọc thuộc một trong các thời kì lịch sử dân tộc (1945-1954, 1954-1975, hoặc hiện nay), hãy làm sáng tỏ quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giữ vững quyền tự do và độc lập.
Câu IV (2,0 điểm)
1. Có ý kiến cho rằng: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã chia Việt Nam thành hai quốc gia với đường biên giới là vĩ tuyến 17. Căn cứ vào nội dung Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, hãy nhận xét ý kiến trên.
2. Từ những nhân tố chủ quan đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam (1945-1954), hãy lựa chọn một nhân tố cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Theo anh/chị, thanh niên Việt Nam cần làm gì để góp phần củng cố và phát triển nhân tố đó?

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 (Đề chính thức) hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản