Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Vũ Xuân Khang | Ngày: | 12 đề thi

0
1.065
lượt xem
66
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh là môn học, càng rèn luyện nhiều càng có hiệu quả cao. Sau đây, Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 6, dành cho các bạn tham khảo, luyện giải bài tập và học thêm từ vựng. Bộ đề thi này bao gồm khá nhiều bộ đề thi hay, chuẩn cả về phương pháp lẫn nội dung. Thông qua đề thi, các em học sinh có thể rèn luyện kĩ càng về nội dung của các chủ đề như: greetings, at school, at home, big and small;… Chúc các em ôn thi vui và có một kỳ thi, kiểm tra đạt kết quả tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT GKI Tiếng Anh - Đề Số 1

I. Listening:

1. I………… a teacher.
a. am b. is c. are

2. He is……….student.
a. a b. an c. the

3. This is a………..
a. ruler b. desk c. chair.

4. ……….is this?
a. how b.what c. where

5. Ba is a………………
a. student b.teacher c. doctor

II. Reading: Read the following passage and then answer the questions:

This is Ba. He is twelve years old. There are four people in his family. His father, his mother, his sister and he. His father is a worker. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty five years old. His sister is a student and she is fifteen years old. They are happy.
1. What is his name?
2. How old is he?
3. How old is his father?
4. What does he do?
5. How old id his mother?

III. Language focus:

1. “ How are you”…………………………..
a. I’m fine b.I’m Peter c. I’m five.

2. Close………..book.
a. you b. your c. we.

3. “………….do you live?” I live in Hanoi.
a. where b. what c.how.

4. I am………..years old.
a. threeteen b. thirteen c. tenthree.

5. “……………………………” R-O-S-E. ROSE.
a. What’s your name? b. What’s it.? c. How do you spell your name?

6. How old………you?
a. How b. is c. are.

7. Where……….you live?
a. does b. do c. is.

8. “……………is this?” It’s a pen.
a. where b. what c. how.

9. ………………people are there in your family?
a.what b. where c. how many

10. 40 + 0 = ………………….
a. fourty b. forty c. fourteen.

IV. Answer the questions about you:

1. What’s your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. How many people are there in your family?
5. What does your father do?
 

 


Đồng bộ tài khoản