Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8

Chia sẻ: Mai Thị Lệ Hằng | Ngày: | 42 đề thi

0
2.289
lượt xem
146
download
Xem 42 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hóa học lớp 8 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước. Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 các em sẽ nắm vững lý thuyết và bài tập về phản ứng oxi hóa khử, điều chế hidro, nước, axit, bazơ, muối,…. Chúc các em đạt kết quả thật cao trong kỳ thi giữa học kỳ 2.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 Hóa học lớp 8 - Đề 1

Câu I/. Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c,… cho câu trả lời đúng nhất

1/. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?
a. CuO + H2 ---> Cu + H2O b. Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2
c. Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O d. Zn + CuSO4  ---> ZnSO4 + Cu

2/. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ?
a. H2O b. HCl c. NaOH d. Cu

3/. Muối là dãy chất sau:
a. CaCl2, Ca(OH)2, NaHSO4, Al2O3 b. CaCl2, NaHSO4, Ca(HCO3)2, Al2(SO4)3
c. CaCl2, NaHSO4, Ca(HCO3)2, Al2O3, d. NaHSO4, Ca(OH)2, Na2SiO3, Ca(HCO3)2

4/. Dãy bazo tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:
a. KOH, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2 b. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3
c. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH d. Tất cả đều sai

5/. Dãy chất nào chỉ gồm toàn axit?
a. HCl, NaOH, HNO3, H2S b. H3PO4, HNO3, HBr, H¬2SiO3
c. CaO, H2SO4, HNO3, HCl d. SO2, KOH, CaCl2, Na2SO4

6/.Chất khử và chất oxi hoá
a. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử, chất chiếm oxi là chất oxi hoá.
b. Chất chiếm oxi là chất khử.
c. Chất nhường oxi là chất oxi hoá
d. Chất chiếm oxi là chất khử, chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá

Câu II/. Điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thích hợp:
Trong các chất khí, hidro là khí ………….. Khí hidro có tính …….. Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính …….. vì …………………….. của chất khác; CuO có tính …………… vì ……………….. cho chất khác.

Câu III/. Hoàn thành các PTHH sau. Cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào?
CaO + ………. -> Ca(OH)2
Fe + ………… --> FeCl2 + H2
HgO +………… ->H2O + Hg

Câu IV/. Khử 19,2 gam sắt (III)oxit bằng khí hidro. Hãy cho biết:
a. Thể tích khí hidro cần phản ứng (đktc).
b. Khối lượng sắt tạo thành.
 

Đồng bộ tài khoản