Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 3 đề thi

0
720
lượt xem
25
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học lớp 12 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước. Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn môn Tin học lớp 12 các em sẽ nắm vững kiến thức về Truy vấn dữ liệu, Báo cáo và kết xuất báo cáo, Cơ sở dữ liệu quan hệ,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Đề KT 1 tiết HK2 Tin học 12 - Đề số 1

Câu 1: Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính.
A. chỉ là khóa có một thuộc tính.
B. không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian.
C. khóa có ít thuộc tính nhất.
D. khóa bất kì.

Câu 2: Các bước chính để tạo CSDL:
A. Tạo bảng; Chọn khóa chính cho bảng; Lưu cấu trúc bảng; Tạo liên kết bảng; cập nhật và khai thác CSDL
B. Tạo bảng; Chọn khóa chính cho bảng; Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
C. Tạo bảng; Chọn khóa chính cho bảng; Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng; Tạo liên kết bảng
D. Tạo bảng; Chọn khóa chính cho bảng; Đặt tên bảng; Tạo liên kết bảng;

Câu 3:Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
A. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
B. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL quan hệ
C. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
D. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 4: Một CSDL bao gồm những yếu tố nào?
A. Cấu trúc dữ liệu, các thao tác, các phép toán trên dữ liệu
B. Một tập các khái niệm, dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL
C. Cấu trúc dữ liệu, các thao tác, các phép toán trên dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu
D. Các phép toán trên dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu

Câu 5: “Dữ liệu có tính tin cậy cao vì khi một trạm gặp sự cố thì có thể khôi phục được dữ liệu tại đây do bản sao của nó được lưu trữ ở một trạm khác nữa”. Mệnh đề trên nói về ưu điểm của hệ cơ sở dữ liệu nào?
A Hệ cơ sở dữ liệu tập trung B Hệ cơ sở dữ liệu phân tán C Hệ cơ sở dữ liệu khách chủ D Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm

Câu 6: Các công việc sắp xếp các bản ghi, truy vấn dữ liệu, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo gọi chung là công việc?
A Cập nhật dữ liệu B Tạo lập CSDL C Khai thác CSDL D Khai thác bảng

Câu 7: Có mấy giải pháp chính để bảo mật thông tin trong hệ CSDL?
A 4 B 3 C 2 D 5

Câu 8: Với vị trí người dùng em có thể làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL?
A Định kì thay đổi mật khẩu
B Không tìm cách lấy cắp mật khẩu của người khác
C Không làm lây lan virus
D Tất cả các phương án

Câu 9: Các hệ CSDL cá nhân, hệ CSDL trung tâm, hệ CSDL khách chủ là các kiểu của cấu trúc nào?
A Cấu trúc hệ CSDL mạng B Tất cả các phương án
C Cấu trúc hệ CSDL tập trung D Cấu trúc hệ CSDL phân tán

Câu 10: Nếu không đặt khóa chính cho bảng thì máy sẽ tự động đặt khóa chính là trường có tên là?
A ID kiểu AutoNumber B Maso kiểu Number
C Maso kiểu AutoNumber D ID kiểu Text

Đồng bộ tài khoản