Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ: Châu Tuyết Linh | Ngày: | 28 đề thi

0
1.741
lượt xem
155
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 sẽ giúp các em nắm vững lý thuyết và bài tập về axit, bazo, muối, các tính chất hóa học, phương trình phản ứng, Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11

Đề kiểm tra HK 1 Hóa học 11 - Đề 1

Câu 1: Tính khử của đơn chất cacbon thể hiện ở phương trình nào sau đây?
A. C + 2H2---> CH4. B. 3C + 4 Al ---> Al4C3
C. C + CO2 ---> 2CO. D. 2C + Ca ---> CaC2

Câu 2: Các số oxi hoá của nguyên tố P là
A. -3, +3, +5 B. -3, 0, +5 C. -3, 0, +3, +5 D. +3, +5


Câu 3: Thuốc muối nabica dùng để làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit chứa muối nào dưới đây?
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. CaCO3 D. NH4HCO3

Câu 4: Nhận xét nào sau đây về NH3 là đúng?
A. NH3 chỉ thể hiện tính bazơ.
B. NH3 chỉ thể hiện tính oxi hoá.
C. NH3 thể hiện cả tính oxi hoá và tính bazơ.
D. NH3 thể hiện cả tính khử và tính bazơ.

Câu 5: Khí cacbonđioxit không dùng để dập tắt đám cháy chất nào dưới đây?
A. Magie B. Xenlulozơ C. Xăng D. Khí ga

Câu 6: Nồng độ ion NO3- trong dung dịch Ba(NO3)2 0,01M là
A. 0,005M B. 0,1M C. 0,01M D. 0,02 M

Câu 7: pH của dung dịch H2SO4 0,002M là (Coi sự phân li ra ion của axit H2SO4 là hoàn toàn)
A. 2,7 B. 2,4 C. 11,3 D. 11,6

Câu 8: Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào dưới đây trong điều kiện thích hợp?
A. Ca B. O2 C. H2 D. Li

Câu 9: Định nghĩa nào sau đây không đúng theo Arêniut?
A. Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li ra cation H+ vừa có thể phân li ra anion OH-.
B. Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra anion gốc axit và kim loại.
C. Axit là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
D. Bazơ là hợp chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

Câu 10: Cặp chất nào dưới đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. NH4Cl và AgNO3 B. HCl và Na2CO¬3
C. Fe2(SO4)3 và NaOH. D. MgCl2 và KNO3

Câu 11: Chất nào sau đây phát quang màu lục nhạt trong bóng tối ?
A. P2H4 B. PH3 C. P trắng D. P đỏ

Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 1,55 gam hỗn hợp A gồm Cu và Al trong dung dịch HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 1,568 lit (đktc) khí NO2 sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X có m gam hỗn hợp muối nitrat. Giá trị m là
A. 3,76 B. 2,13 C. 5,89 D. 6,14

Câu 13: Oxit CO thuộc loại oxit nào dưới đây?
A. Oxit bazơ B. Oxit axit C. Oxit lưỡng tính D. Oxit trung tính

Câu 14: Để phân biệt khí CO2 và SO2 có thể dùng dung dịch nào dưới đây?
A. Ca(OH)2 B. KNO3 C. Brom D. NaOH

Câu 15: Thể tích khí NH3 (đktc) cần dùng để điều chế 0,252 kg HNO3 50% là (Biết hiệu suất quá trình sản xuất đạt 80%)
A. 44,8 ml B. 56 ml C. 44,8 lit D. 56 lit

Đồng bộ tài khoản