Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 40 đề thi

0
1.807
lượt xem
86
download
Xem 40 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Hệ thống kiến thức môn Sinh của cả học kỳ qua các đề thi cụ thể, tại sao không? Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10 là bộ đề thi gồm nhiều đề thi được chọn lọc khá kĩ càng về phần nội dung lẫn phương pháp ra đề thi. Với bộ đề thi này, các em học sinh có thể nắm vững về, các cấp trong tổ chức thế giới sống, các giới sinh vật, các nguyên tố hóa học và nước, cacbonhideat và lipit, protein, axit nuclêic; tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; vận chuyển các chất qua màng sinh chất, năng lượng và chuyển hóa vật chất, enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất;... Chúc các em ôn tập vui vẻ và có kì thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 10

Đề KT HK1 Sinh 10 - Đề số 1

 I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm)

Câu 1: Nếu môi trường bên ngồi có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường
A. ưu trương. B. đẳng trương.
C. nhược trương. D. bão hồ.

Câu 2: Phần lớn các nguyên tố vi lượng cấu tạo nên
A. prôtêin, glucôzơ, B. đại phân tử hữu cơ.
C. lipit, tinh bột, D. Vitamin.

Câu 3: Chức năng của ADN là
A. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
B. cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein.
C. lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền.
D. truyền thông tin tới riboxôm.

Câu 4: Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là
A. ti thể. B. trung thể.
C. lục lạp. D. lưới nội chất hạt.

Câu 5: Loại ARN là thành phần cấu tạo nên riboxom là:
A. mARN. B. AND
C. rARN. D. tARN.

II. Phần tự luận (5,0 điểm)


Câu 1:
a. Nêu đặc điểm vùng nhân của sinh vật nhân sơ?
b. Nêu chức năng của ti thể và lục lạp?
c. Nêu khái niệm vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động?

Đồng bộ tài khoản