Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 34 đề thi

0
1.272
lượt xem
75
download
Xem 34 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Hệ thống kiến thức môn Sinh của cả học kỳ qua các đề thi cụ thể, tại sao không? Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9 là bộ đề thi gồm nhiều đề thi được chọn lọc khá kĩ càng về phần nội dung lẫn phương pháp ra đề thi. Với bộ đề thi này, các em học sinh có thể nắm vững về, menden và di truyền học, lai một cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng, nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh, cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết; AND và bản chất của gen, mối quan hệ giữa gen và ARN, Protein, mối quan hệ giữa gen và tính trạng, đột biến gen, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể, thường biến, bệnh tật và di truyền ở người;... Chúc các em ôn tập vui vẻ và có kì thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9

Đề KT HK1 Sinh 9 - Đề số 1

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu1: Trong phép lai giữa 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì kết luận nào sau đây là đúng

A. F1 đồng tính về tính trạng lặn B. F2 có tỉ lệ kiểu hình
C. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 D. F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:1

Câu2: Các gen phân li độc lập, kiểu gen AaBb có thể tạo ra được những loại giao tử nào?
A.AB, Ab, aB, ab. C. Ab, aB, ab , Bb
B.AB, aB, ab , Aa D. AB, Ab, aB, bb

Câu 3: Protein có cấu trúc cơ bản ở bậc nào sau đây:
A. Bậc 1 B. Bậc 2
C. Bậc 3 D. Bậc 4

Câu4: Trong chu kì tế bào, sự tự nhân đôi NST diễn ra ở:
A. kì trung gian B. Kì đầu
C. kì giữa. D. kì sau và kì cuối.

Câu 5: Trong tế bào sinh dưỡng của người bệnh nhân đao có hiện tượng:
A. Thừa 1 NST số 21 B. Thiếu 1 NST số 21
C. Thừa 1 NST giới tính X D.Thiếu 1 NST giới tính X

Câu 6: Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Khi quan sát trong một tế bào sinh dưỡng của củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:
A. Dị bội (2n +1) B. Tam bội(3n)
C. Tứ bội (4n) D. Dị bội (2n -1)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm )

Câu 1: (1,0 điểm). Cho 1 đoạn mạch gen có cấu trúc như sau:
Mạch 1 : – A – T – G – X – T – X – G – A – X –
Mạch 2 : – T – A – X – G – A – G – X – T – G –
a. Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch mARN được tổng hợp từ mạch 2.
b. Đoạn gen trên thực hiện quá trình tự nhân đôi, hãy viết cấu trúc của 2 đoạn gen con .

Câu 2: (2 điểm). Thế nào là thường biến? Nêu mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Cho ví dụ .

Câu 3. (1.5 đ) Thực chất của sự thụ tinh là gì? Nêu ý nghĩa của giảm phân và sự thụ tinh .

Câu 4:(2.5 điểm) Cho 2 loại lúa thuần chủng hạt dài lai với hạt tròn thu được F1 100% hạt tròn . Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được F2 .
a/ Xác định tính trội lặn của phép lai trên.
b/ Viết kiểu gen bố mẹ.
c/ Viết sơ đồ lai từ P đến F2 và nêu kết quả F2.(kiểu gen ứng với kiểu hình)


Đồng bộ tài khoản