Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 10

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 100 đề thi

0
2.118
lượt xem
96
download
Xem 100 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 10

Thư viện eLib giới thiệu đến thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 đầy đủ nhất. Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức về Thông tin và dữ liệu, giới thiệu về máy tính, Thuật toán và bài toán, Ngôn ngữ lập trình, Giải bài toán trên máy tính, Những ứng dụng của tin học,... Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 10

Đề KT HK1 Tin học 10 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng và đầy đủ khi nói về vai trò của hệ điều hành?
A. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng.
B. Thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.
C. Thiết bị với các tài nguyên trong máy.
D. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.

Câu 2: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng
a. Hệ cơ số 8 b. Hệ thập phân c. Hệ nhị phân d. Hệ hexa

Câu 3: Tên tệp nào sau đây là hợp lệ trong hệ điều hành Windows?
a. Bao-Cao.doc b. Ha?Noi.txt c. vi:du.ppt d. My*Document

Câu 4: Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào?
a. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập địa chỉ
b. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ
c. Truy cập theo địa chỉ, điều khiển và lưu trữ chương trình.
d. Mã nhị phân, điều khiển và lưu trữ chương trình, truy cập bất kì.

Câu 5: Số thực 0,000984 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:
a. 0.984x103 b. 0.0984x10-2 c. 0.984x10-3 d. 9.84x10-4

Câu 6: Những thiết bị nào sau đây thuộc thiết bị vào?
a. Bàn phím b. Chuột c. Bàn phím, chuột, modem d. Màn hình

Câu 7: Thư mục có thể chứa:
a. Các thư mục con b. Các tập tin
c. Nội dung thư mục . d. Các thư mục con và các tệp.

Câu 8: Cho biết hệ điều hành nào sau đây là đa nhiệm nhiều người sử dụng?
a. Windows 95 b. Linux c. Windows 2000 d. MS-DOS.

Câu 9: Số 10101102 được biêủ diễn trong hệ cơ số thập phân là số nào?
a. 76 b. 86 c. 67 d. 45

Câu 10: Phần mở rộng của file văn bản thường có dạng:
a. .doc, .txt b. jpg c. xls d. . exe

Phần II: Tự luận

Câu 1: Cho dãy A gồm N số nguyên a1,a2,.......,aN. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy A?
a) Hãy mô tả thuật toán cho bài toán bằng phương pháp liệt kê?
b) Mô phỏng việc thực hiện thuật toán trên với N= 7 và dãy số 9, 11,14,7,43,5,19?

Câu 2: Cho số nguyên dương N. Hãy biều diễn thuật toán tính tổng các số chẵn trong khoảng từ 1 đến N bằng phương pháp liệt kê?

Đồng bộ tài khoản