Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Vũ Xuân Khang | Ngày: | 58 đề thi

0
2.899
lượt xem
216
download
Xem 58 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Thư viện eLib giới thiệu đến thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 đầy đủ nhất. Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 11 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức về lập trình và ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc chương trình, Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán, Cấu trúc rẽ nhánh,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 11

Đề KT HK1 Tin học 11 - Đề số 1

 I. Trắc nghiệm: (6đ)

1. Kiểu nào sau đây có miền giá trị lớn nhất?
A. Byte. B. Word C. Integer. D. Longint

2. Trong Pascal, từ khoá Const để làm gì?
A. Khai báo thư viện. B. Khai báo biến.
C. Khai bào hằng. D. Khai báo tên chương trình.

3. Để tính diện tích đường tròn bán kính R, biểu thức nào trong Pascal là đúng?
A. S:=sqr(R)*3,14; B. S:=sqrt(R)*pi; C. S:=R2*pi; D. S:=R*R*pi;

4. Câu lệnh a:=5; Write('Ket qua la', a); sẽ đưa ra màn hình
A. Ket qua a la 5 B. Ket qua a la a C. Không đưa ra gì cả D. Ket qua la 5

5. Trong Pascal, từ khoá Program để làm gì?
A. Khai bào hằng. B. Khai báo biến.
C. Khai báo tên chương trình. D. Khai báo thư viện.

6. Kết quả của biểu thức sqr((ABS(25-50) mod 4)) là?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

7. Trong các khai báo biến sau, khai báo nào là sai?
A. Var x1,x3: Real; B. Var x1,x4: Longint; C. Var x1,x2: Integer; D. Var x1,x1: Char;

8. Kết quả của biểu thức (20 div 3)/(20 mod 4) là?
A. 6 B. 0 C. 4 D. Không xác định

9. Chương trình dịch?
A. Dịch từ ngôn ngữ bậc cao ra ngôn ngữ máy. B. Dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.
C. Dịch từ hợp ngữ ra ngôn ngữ bậc cao. D. Dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.

10. Đặc điểm của biến:
A. Giá trị có thể đổi. B. Là đại lượng không đổi.
C. Tên không cần theo quy tắc đặt tên. D. Không cần khai báo trước khi sử dụng.

II. Tự luận (4đ)

1. Lập trình nhập từ bàn phím ba số nguyên m, n, k. Tính và đưa ra màn hình lập phương các số âm.

2. Viết chương trình tính tổng các số chẵn nhỏ hơn bằng N. N nguyên dương nhập từ bàn phím.

3. Viết chương trình tính tổng S= 1+1/2+ 1/3+ … + 1/n. (N nguyên dương).
 

 

Đồng bộ tài khoản