Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 12

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 đề thi

0
311
lượt xem
23
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 12

Thư viện eLib giới thiệu đến thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 đầy đủ nhất. Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 12 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức về các khái niệm cơ bản, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Microsoft Access, Cấu trúc bảng, biểu mẫu,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 12

Đề KT HK1 Tin học 12 - Đề số 1

I.Phần trắc nghiệm 

1. Dữ liệu của CSDL được lưu ở
A. Biểu mẫu B. Truy vấn C. Báo cáo D. Bảng

2. Chế độ làm việc với các đới tượng của Access là
A. Thiết kế B. Trang dữ liệu C. Cả A và B D. Một chế độ khác

3.Nội dung nào sau đây không là yêu cầu của hệ CSDL ?
A. Tính nhất quán B. Tính toàn vẹn C. Tính tạo lập CSDL D. Tính độc lập

4. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng khai thác CSDL?
A. Người quản trị CSSDL B. Người dùng đầu cuối
C. Người lập trình ứng dụng D. Cả ba người trên

5. Để thiết kế CSDL cần phải tiếp cận CSDL theo trình tự nào?
A. Mức khung nhìn->mức vật lí->mức khái niệm
B. Mức vật lí ->mức khái niệm ->mức khung nhìn
C. Mức vật lí ->mức khung nhìn->mức khái niệm
D. Mức khung nhìn->mức khái niệm ->mức vật lí

6. CSDL và hệ quản trị CSDL giống nhau ở chổ?
A. Đều là phần mềm máy tính B. Đều là phần cứng máy tính
C. Đều lưu lên bộ nhớ ngoài và thuộc hệ CSDL
D. Đều lưu lên bộ nhớ trong của máy tính

7. Sắp xếp bản ghi là
A. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số thứ tự
B. Sắp xếp khác với thứ tự ban đầu
C. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của chữ cái D. Một nội dung khác

8. Trong Access khoá chính là trường
A. Đầu tiên của bảng B. Có kiểu Autonumber
C. Có tên Primary Key D. Không cho phép nhập giá trị trùng nhau.

9. Hai trường có nội dung là “ ngày sinh” và “ đoàn viên” có kiểu dữ liệu lần lượt là
A. Date/Time và Yes/No B. Text và Number
C. Number và Text D. Number và Yes/No

10. Tìm những học sinh có họ “nguyễn” là thao tác
A. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn B. Tìm kiếm
C. Lọc theo mẫu D. Tìm kiếm và thay thế

II. Phần tự lụân (7 điểm)

Câu 1(3 đ). Hệ quản trị CSDL là gì? Trình bày các chức năng của hệ quản trị CSDL? Nêu hai ví dụ về hệ quản trị CSDL mà em biết?

Câu 2 (2 đ). Trình bày các thao tác cập nhật CSDL trên bảng ? Thực hiện các thao tác này ở chế độ nào của bảng?

Câu 3 (2 đ). Nêu sự giống và khác nhau giữa chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu khi làm việc với đối tượng bảng?

Đồng bộ tài khoản