Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 47 đề thi

0
2.290
lượt xem
167
download
Xem 47 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Thư viện eLib giới thiệu đến thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 đầy đủ nhất. Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức về Làm quen với chương trình, ngôn ngữ lập trình, Chương trình máy tính và dữ liệu, Sử dụng biến trong chương trình, Từ bài toán đến chương trình,… Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Đề KT HK1 Tin học 8 - Đề số 1

Câu 1. Kí hiệu của phép so sánh khác nhau trong ngôn ngữ Pascal là kí hiệu nào sau đây:
A. < > B. C. != D. > <

Câu 2: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ khố?
A. End B. Ct_dau_tien C. Begin D. Program

Câu 3: Để gán giá trị 12 cho biến x ta dùng lệnh:
A. x = 12; B. x:12; C. x =: 12; D. x:= 12;

Câu 4: Trong Pascal khai báo nào sau đây đúng?
A. Var tb: real; B. Type 4hs: integer;
C. const x: real; D. var r = 20;

Câu 5: Để tạm dừng chương trình chờ người dùng nhấn phím ta sử dụng lệnh nào sau đây?
A. write B. writeln C. Delay D. Readln

Câu 6: Tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A. TinHoc B. 8a C. Tam giac D. end.

Câu 7: Câu lệnh khai báo biến nào đúng:
A. Var tenbien=kieudulieu; B. Var tenbien:giatri;
C. Var tenbien:kieudulieu; D. Var tenbien:=kieudulieu;

Câu 8: Chọn câu đúng trong các phát biểu dưới đây:
A. Mọi chương trình máy tính đều được lập trình sẵn, được gắn trong phần cứng của máy tính và được bán cùng máy tính.
B. Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu được
C. Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình theo thứ tự ngẫu nhiên và thứ tự thực hiện các lệnh không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình.

Câu 9: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 có ý nghĩa
A. Biên dịch chương trình B. Thốt chương trình
C. Chạy chương trình D. Tạm dừng chương trình

Câu 10: Cho hai số nguyên 13 và 5, tính kết quả phép chia
A- 13/5=2.6 13 div 5=2 13 mod 5=4
B- 13/5=2 13 div 5=2 13 mod 5=2
C- 13/5=2.6 13 div 5=2 13 mod 5=3
D- 13/5=2.6 13 div 5=3 13 mod 5=4

 

Đồng bộ tài khoản