Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 3

Chia sẻ: Nguyễn Phúc Linh | Ngày: | 30 đề thi

1
2.815
lượt xem
425
download
Xem 30 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 3

Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 3
Mô tả bộ sưu tập

Cùng tham khảo Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 3, giúp các em làm quen với các dạng đề thi, các dạng câu hỏi nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học và luyện giải bài tập. Bộ đề thi còn là tư liệu hữu ích giúp qúy phụ huynh tham khảo thêm để hướng dẫn các em ôn tập và nắm vững kiến thức về số có hai chữ số, xem đồng hồ; bảng nhân 6, nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số, phép chia hết và phép chia có dư,...

Đồng bộ tài khoản