Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12

Chia sẻ: Đỗ Thị Ngọc Loan | Ngày: | 445 đề thi

0
10.889
lượt xem
200
download
Xem 445 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12

Bạn không cần phải tìm đề thi ở đâu xa. Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 12 trọn Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12. Bộ đề thi này gồm rất nhất đề thi hay được chọn lọc rất kỹ càng từ nhiều bộ đề thi hay. Thông qua bộ đề thi, các em học sinh có thể nắm vững lý thuyết và luyện giải bài tập của những mảng kiến thức trong chương trình học như, dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phương pháp giản đồ Fre-nen; sóng cơ và sự truyền sóng cơ, giao thoa sóng, sóng dừng, đặc trưng vật lý, sinh lý của âm, dòng điện xoay chiều, các mạch điện xoay chiều, Mạch có R,L,C mắc nối tiếp, công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, hệ số công suất, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ ba pha;... Bộ đề thi này còn hứa hẹn là bộ tài liệu hữu hiệu nhất dành cho quý thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có một kì thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 12

Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 12 - Đề số 1

Câu 1. Sóng truyền trên trục Ox với bước sóng λ. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên trục Ox dao động cùng pha bằng
A. 3λ B. 2λ C. λ D. λ/2

Câu 2. Một vật dao động diều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Chiều dài quãng đường vật đi được trong một chu kỳ T bằng:
A. A B. 2A C. 3A D. 4A

Câu 3. Đoạn mạch xoay chiều gồm: điện trở thuần R = 100Ω, tụ điện có điện dung C = 10-4(F) ghép nối tiếp. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch có dạng: u = 200cos(100t) (t tính bằng s , u tính bằng V). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua mạch là
A. 2(A) B. (A) C. 1(A) D. 1/ (A)

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T = 0,1 (s) và biên độ A = 8cm. Tốc độ cực đại của vật là
A. 160m/s B. 16m/s C. 1,6m/s D. 16cm/s

Câu 5. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100 , tụ điện có điện dung C = 10-4/(2π) (F) và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 3/π (H). Tổng trở của mạch bằng
A. 50 B. 200 C. 100 D. 125

Câu 6. Một vật dao động trên trục Ox theo phương trình: x = 6cos(2πt + π/3) (x tính cm; t tính s). Ly độ của vật lúc t = 0 là
A. cm B. cm C. cm D. cm

Câu 7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang: trong đó lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 10cm đến 18cm. Động năng cực đại của vật nặng là
A. 1,5(J) B. 0,36(J) C. 3,0(J) D. 0,08(J)

Câu 8. Một sóng cơ học lan truyền trên đường thẳng với bước sóng 40cm. Trong khoảng thời gian 2,5 chu kỳ, quãng đường sóng truyền đi được bằng
A. 16cm B. 32cm C. 1m D. 80cm

Câu 9. Đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,6 (H) và một tụ điện có điện dung C = 12,5.10-5(F) ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một diện áp xoay chiều có tần số góc ω = 100(rad/s). Tổng trở đoạn mạch là
A. 40Ω B. 100Ω C. 20Ω D. 140Ω

Câu 10. Một vật dao động trên trục Ox theo phương trình: x = 5cos(πt – π/3) (x tính cm; t tính s). Chu kỳ dao động của vật là
A. 0,5s B. 1,0s C. 1,5s D. 2,0s

Câu 11. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức: u = 200 cos(100πt) (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều này bằng
A. 200 V B. 200 V C. 100 V D. 100 V

Câu 12. Vật nặng khối lượng 1kg gắn vào đầu một lò xo nhẹ, độ cứng 100N/m. Chu kỳ dao động điều hòa của hệ là
A. π/2 (s) B. π/3 (s) C. π/4 (s) D. π/5 (s)

Câu 13. Một sóng cơ học lan truyền trên trục Ox theo phương trình: u = 5cos(100t – 20x) (u tính bằng cm, t tính bằng s, x tính bằng m). Tốc độ truyền sóng bằng
A. 5cm/s B. 50cm/s C. 5m/s D. 50m/s

Câu 14. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là:
A. 8cm B. 16cm C. 64cm D. 32cm

Câu 15. Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức: i = 2cos(100πt + π/2) (A). Các phần tử trong mạch có thể là
A. điện trở thuần R và cuộn cảm thuần L ghép nối tiếp C. điện trở thuần và tụ điện C ghép nối tiếp
B. hai cuộn cảm thuần ghép nối tiếp D. cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 1,2s. Tại thời điểm t1 chất diểm có ly độ x1 = cm và tại thời điểm t2 = t1 + 1,5(s) chất điểm có ly độ x2 = cm. Chiều dài quỹ đạo là
A. 10cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm

Câu 17. Đặt hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,3(H) vào điện áp xoay chiều có tần số góc ω = 100(rad/s). Cảm kháng của cuộn dây bằng
A. 3Ω B. 30Ω C. 300Ω D. 3000Ω

Câu 18. Con lắc đơn chiều dài ℓ = 1,21m dao động bé tại nơi có gia tốc trọng lực g = π2m/s2. Thời gian con lắc thực hiện được 20 dao động là
A. 2,2s B. 4,4s C. 22s D. 44s

Câu 19. Một vật nặng gắn vào đầu dưới của một lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng lực g = π2m/s2 làm cho lò xo bị dãn ra một đoạn 6,25cm khi cân bằng. Chu kỳ dao động là
A. 0,5s B. 1,0s C. 1,5s D. 2,0s

Câu 20. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng tăng lên. B. tần số tăng lên. C. bước sóng giảm đi. D. tần số giảm đi.

Câu 21. Vận tốc trong dao động điều hòa
A. trễ pha π/2 so với ly độ C. trễ pha π/2 so với gia tốc
B. sớm pha π/3 so với ly độ D. sớm pha π/3 so với gia tốc

Câu 22. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm: một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C ghép nối tiếp. Người ta đo được giá trị hiệu dụng của điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử R, L, C theo thứ tự đó là 40V, 80V và 50V. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 44V B. 50V C. 28V D. 16V

Câu 23. Một sóng cơ học có tần số 20Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 3m/s. Bước sóng có giá trị
A. 15cm B. 30cm C. 50cm D. 60cm

Câu 24. Một dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ: i = 4 cos(100πt) (A). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng diện này bằng
A. 2 A B. 2 A C. 4 A D. 8 A

Câu 25. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB nối tiếp. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu AB và AM và cường độ dòng điện theo thứ tự là: uAB = cos(100πt) (V) và uAM = cos(100πt + π/6) (V) và i = 1,25cos(100πt - 5π/6) (A). Giá trị điện trở thuần trong đoạn mạch MB bằng
A. 80Ω B. 60Ω C. 50Ω D. 40Ω

Câu 26. Một chất điểm dao dộng điều hòa trên đoạn thẳng dài 24cm. Biên độ dao dộng là
A. 6cm B. 12cm C. 24cm D. 48cm

Câu 27. Hai dao động trên cùng trục Ox theo các phương trình: x1 = 3cos(πt) (cm) và x2 = 6cos(πt + 2π/3) (cm). Biên độ dao động tổng hợp hai dao động trên là
A. cm B. cm C. cm D. cm

Câu 28. Tạo sóng dừng cộng hưởng trên dây dàn hồi căng ngang giữa hai điểm cố định cách nhau 1,2m. Bước sóng dài nhất có thể tạo ra là
A. 60cm B. 1,2m C. 2,4m D. 3,6m

Câu 29. Con lắc lò xo nằm ngang dao động diều hòa với biên độ 20cm. Khi lò xo có chiều dài cực đại thì lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên vật nặng có độ lớn bằng 4,8(N). Độ cứng lò xo bằng
A. 240(N/m) B. 24(N/m) C. 96(N/m) D. 960(N/m)

Câu 30. Đặt hai đầu một cuộn thuần cảm vào một điệp áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng có tần số thay đổi được. Khi chỉnh tần số có giá trị 60Hz thì giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 20A. Nếu chỉnh tần số đến giá trị 1000Hz thì giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
A. 0,72A B. 200A C. 1,2A D. 0,005A

Câu 31. Đoạn mạch nối tiếp gồm: một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần độ tự cảm L và một tụ điện điện dung C. Hai đầu mạch có điện áp xoay chiều tần số góc ω. Cường độ dòng diện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch khi
A. R = L/C B. LCω2 = 1 C. LCω2 = R2 D. LCω2 = R

Câu 32. Trong một đoạn mạch xoay chiều, cường độ dòng diện tức thời luôn sớm pha hơn điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch một góc có độ lớn φ (0 < φ < π/2) trong trường hợp nào sau đây
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L
B. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R
C. Đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp với điện trở thuần R
D. Đoạn mạch gồm một điện trở thuần R ghép nối tiếp với một tụ điện C

Câu 33. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần
A. Cơ năng giảm dần theo thời gian. C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
B. Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. D. Có động năng giảm dần còn thế năng không đổi

Câu 34. Hai dao động trên cùng trục Ox theo các phương trình: x1 = 12cos(πt + φ1) (cm) và x2 = 5cos(πt + φ2) (cm). Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây
A. 4,3cm B. 6,5cm C. 12,4cm D. 18,6cm

Câu 35. Vật (1) gắn vào đầu dưới của một lò xo nhẹ treo thẳng đứng, vật (2) cùng khối lượng với vật (1) nối với vật (1) bằng một đoạn dây chỉ mảnh, không khối lượng. Khi cân bằng lò xo bị dãn đoạn 8cm so với chiều dài tự nhiên. Cắt đứt dây nối giữa hai vật thì vật (1) sẽ dao động điều hòa với biên độ
A. 4cm B. 8cm C. 12cm D. 16cm

Câu 36. Hai đầu của tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) được đặt dưới một điện áp xoay chiều tần số 50Hz. Dung kháng của tụ diện là
A. 10Ω B. 100Ω C. 50Ω D. 20Ω

Câu 37. Đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần L một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi được. Nếu tăng đồng thời U và f lên gấp 2 lần giá trị ban đầu thì giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm
A. tăng gấp hai lần B. giảm một nửa C. tăng gấp 4 lần
D. không đổi

Câu 38. Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức của một hệ dao động
A. Sự cộng hưởng xảy ra khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ
B. Biên độ dao động cưỡng bức ổn định không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức
C. Biên độ của dao động cưỡng bức ổn định không phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng bức
D. Lực cản môi trường càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức khi xảy ra công hưởng càng nhỏ

Câu 39. Đoạn mạch gồm một biến trở R ghép nối tiếp với một tụ điện có dung kháng 40Ω và một cuộn dây thuần cảm L. Một vôn kế lý tưởng mắc giữa hai đầu biến trở. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch ổn dịnh. Khi tăng liên tục giá trị biến trở từ 50Ω đến 100Ω người ta thấy số chỉ vôn kế không thay đổi. Cảm kháng cuộn dây là
A. 20Ω B. 40Ω C. 60Ω D. 80Ω

Câu 40. Một dòng diện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức: i = 2 cos(100πt) (A). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng diện này bằng
A. 2 A B. A C. 2 A D. 4 A

Đồng bộ tài khoản