Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 12

Chia sẻ: Bùi Thị Thùy Giang | Ngày: | 23 đề thi

0
1.163
lượt xem
17
download
Xem 23 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 12

Đến với Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 12 các em học sinh sẽ nắm vững kiến thức lý thuyết và bài tập về, đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, vấn đề phát triển nông nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp; vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc; phát triển thương mại; du lịch; vấn đề khai thác thế mạnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng sông Hồng; vấn đề phát triển kinh tế xã hộ ở Bắc trung bộ; Duyên hải Nam Trung bộ, khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên; vấn đề khai thác, lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ; vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long; phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông; các đảo và quần đảo;... Ngoài ra, Thư viện eLib còn hi vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các quý thầy cô tham khảo trong quá trình ra đề thi. Chúc các em và quý thầy cô có một kỳ thi đạt kế quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 12

Đề kiểm tra HK 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (8,0 điểm)
Câu I: (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
1. Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1979- 2009.
2. Nhận xét về sự thay đổi tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm.

Câu II (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2005
1. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện sản lượng than và điện của nước ta giai đoạn 1990-2005.
2.Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhật xét sản lượng than và điện của nước ta thời kì trên.

Câu III (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học :
1. Phân tích các nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp, hiện trạng và phân bố công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
2. Nêu sự phân bố các nhóm đất chính của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

II. PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm) Thí sinh chọn câu IVa hoặc câu IVb

Câu IVa. (2,0 điểm) Trình bày điều kiện thuận lợi và khó khăn về tự nhiên ảnh hưởng đến ngành thủy sản của nước ta?
Câu IVb. (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NƯỚC TA NĂM 2006 ( Đơn vị:nghìn ha)

Hãy tính cơ cấu và nhận xét hiện trạng sử dụng đất của nước ta năm 2006.

 

Đồng bộ tài khoản