Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Chia sẻ: Ngô Thị Thanh Hiền | Ngày: | 36 đề thi

0
3.961
lượt xem
357
download
Xem 36 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Với bộ đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 có nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa sẽ là tư liệu tham khảo tốt nhất cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thông qua Bộ đề thi các em sẽ nắm vững được những kiến thức về Flo – Brom – Iot, Oxi - Ozon, Lưu huỳnh, Axit sunfuric và Muối Sunfat, Tốc độ phản ứng hóa học, cân bằng hóa học,… giúp các em tham khảo để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra HK 2 Hóa học 10 - Đề 1

Bài 1 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O¬4 bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 448ml khí SO2 ở đktc và 32g muối sunfat khan. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m.

Bài 2 Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí gồm SO2 và O2 có tỷ khối so với hiđro là 24, sau khi đun nóng với chất xúc tác thích hợp và đưa về nhiệt độ ban đầu thì thu được một hỗn hợp khí mới có tỷ khối so với hiđro là 30.
a). Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các hỗn hợp khí trước và sau phản ứng.
b). Tính hiệu suất của phản ứng.

Bài 3 Viết các phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau: KMnO4; KClO3 (xúc tác MnO2); HgO và H2O2.

Bài 4 Trong các hợp chất đối với oxi và hiđro thì nguyên tố X đều có hoá trị cao nhất bằng nhau. Trong hợp chất của X với hiđro thì X chiếm 75% khối lượng. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Bài 5 Chỉ được dùng một thuốc thử thích hợp, hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các khí sau: Cl2; NH3; HCl và O2.
 

Bài 6 Trong công nghiệp amoniac được tổng hợp theo phương trình phản ứng sau: N2 + 3H2 <----> 2NH3 (∆H = – 92kJ)
Hãy nêu các biện pháp kỹ thuật để làm tăng hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac theo phương trình phản ứng trên.

Bài 7 Hoà tan hoàn toàn a mol một kim loại R (hoá trị n không đổi) bằng dung dịch có chứa a mol H2SO4 thì vừa đủ thu được 31,2g muối sunfat của kim loại R và một lượng khí X. Lượng khí X này vừa đủ làm mất màu 500ml dung dịch Br2 0,2M. Xác định kim loại M.

Bài 8 Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2SO3 bằng Vml dung dịch HCl 7,3% thì vừa đủ thu được 0,896lít hỗn hợp khí Y ở đktc. Hỗn hợp Y có tỷ khối so với hiđro là 29,5.
a). Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b). Tính m và V, biết khối lượng riêng của dung dịch HCl 7,3% là d = 1,25g/ml.

Đồng bộ tài khoản