Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12

Chia sẻ: Phạm Duy Việt | Ngày: | 15 đề thi

0
1.794
lượt xem
371
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12

Với bộ đề thi kiểm tra học kỳ 2 môn hóa học lớp 12 có nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa sẽ là tư liệu tham khảo tốt nhất cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thông qua Bộ đề thi các em sẽ nắm vững được những kiến thức về Sắt, hợp chất của sắt, crom và hợp chất của crom, đồng và hợp chất của đồng, nhận biết một số ion trong dung dịch, nhận biết một số chất khí,…. giúp các em tham khảo để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra HK 2 Hóa học 12 - Đề 1

A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (PHẦN CHUNG CHO CẢ 2 BAN):
Câu 1: Cho mg nhôm tan hết trong dung dịch NaOH dư tạo ra V1 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho mg nhôm tan hết trong dd HNO3 loãng, dư thì thu được V2 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tỉ lệ V1/V2 bằng
A. 0,2 B. 2,5. C. 1 D. 5

Câu2: Điện phân dung dịch CuCl2 (có dư) bằng điện cực trơ trong 2 giờ 40 phút 50 giây với dòng điện 10 ampe. Hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng Cu sinh ra ở catot là (Cu = 64)
A. 24,0g B. 32,0g C. 16,0g D. 48,0g

Câu 3: Dung dịch X chứa các ion Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ các ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch X ?
A. K2CO3 B. Na2SO4 C. AgNO3. D. NaOH

Câu 4: Một mẫu bạc có lẫn tạp chất Cu, Fe. Để có lượng Ag tinh khiết mà vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu trong mẫu bạc trên, người ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dung dịch.
A. HCl. B. FeCl3. C. AgNO3. D. H2SO4 đặc, nguội.Câu 5: Chất có thể làm mềm nước cứng toàn phần (tạm thời + vĩnh cửu) là
A. HCl. B. NaOH C. NaCl. D. Na2CO3.

Câu 6: Dãy chất đều tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư là
A. Fe, CuO, Fe3O4. B. Pb , Fe, Al C. Cu , CuO, FeO D. Ag, CuO , Al.

Câu 7: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra
A. sự oxi hoá phân tử nước. B. sự khử phân tử nước.
C. sự khử ion Na+ D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 8: Cu tan trong dung dịch
A. HCl B. FeCl3 C. FeCl2 D. CuSO4

Câu 9: Để điều chế kim loại Mg người ta dùng cách nào trong các cách sau ?
A. Điện phân dung dịch MgCl2. B. Khử MgO bằng H2 hoặc CO ở nhiệt độ cao.
C. Dùng kim loại Na tác dụng với dung dịch MgCl2. D. Điện phân nóng chảy muối MgCl2.

Câu 10: Có mấy trường hợp dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
(1) Cho CO2 vào dung dịch NaOH dư
(2) Cho CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư
(3) Cho CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
(4) Cho CO2 dư vào dung dịch Natri aluminat.
(5) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
(6) Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3.
(7) Cho NH3 dư vào dung dịch CuSO4.
(8) Cho NH3 dư vào dung dịch FeCl2.
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

Câu 11: Kim loại bị ăn mòn điện hoá học trong trường hợp nào sau đây?
A. Đốt dây Fe nguyên chất trong khí oxi.
B. Cho Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3.
C. Cho Zn nguyên chất vào dd HCl
D. Thép cacbon để trong không khí ẩm.


Câu 12: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cu + HCl + O2
B. Cho Cu vào hỗn hợp dung dịch gồm KNO3 và HCl.
C. Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl2.
D. Cho Cu vào dung dịch FeCl3.

Câu 13: Dãy kim loại nào dưới đây đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch kiềm?
A. Be, Mg, Ca, Ba. B. K, Na, Ca, Al.
C. Na, K, Mg, Ca. D. Ba, Na, Ca, K.

Câu 14: Nung nóng ở nhiệt độ cao hỗn hợp bột Al và Cr2O3. Phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X, trong X có 78g crom. Cho toàn bộ chất rắn X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng bột nhôm cần dùng là(Cr = 52)
A. 40,5g B. 49,5g. C. 45,9g D. 54,0g

Câu 15: Một thanh Fe có khối lượng 100g cho vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra thì thấy lượng Cu bám vào đinh sắt là 9,6g (Cu sinh ra bám hết vào thanh sắt). Cân lại thanh sắt thì được m gam. Giá trị của m là (Cu = 64; Fe = 56).
A. 101,6. B. 100,8. C. 101,2. D. 109,6.

Đồng bộ tài khoản