Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kiều Duyên | Ngày: | 65 đề thi

0
2.413
lượt xem
4
download
Xem 65 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9

Với mong muốn giúp các em học sinh và quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9. Bộ đề thi với nội dung bám sát chương trình Lịch sử lớp 9, được chọn lọc từ các trường có tiếng trong cả nước, giúp các em nắm vững kiến thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973), Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975), Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000),.... Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 Lịch sử 9 - Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Chọn câu trả lời đúng: (0,25 điểm)

1. Việt Nam Quốc dân đảng gắn liền với cuộc khởi nghĩa nào sau?
a. Khởi nghĩa Nam Kì b. Khởi nghĩa Yên Bái c. Khởi nghĩa Bắc Sơn d. Cả a, b, c.

2. Lãnh đạo của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là:
a. Nguyễn Thái Học b. Phạm Tuấn Tài c. Nguyễn Khắc Nhu d. Cả a, b, c.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập?
a. Trần Phú b. Lê Hồng Phong c. Nguyễn Ái Quốc d. Cả a,c.

4. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?
a. Trần Phú b. Lê Hồng Phong c. Nguyễn Ái Quốc d. Cả a,c.

5. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do ai soạn thảo?
a. Trần Phú b. Lê Hồng Phong c. Nguyễn Ái Quốc d. Cả a,c.

6. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, nơi nào đã diễn ra mạnh mẽ nhất cả nước?
a. Nghệ-Tĩnh b. Quảng Ngãi c. Bình Định d. Nam Kì.

7. Nguyễn Ái Quốc sau thời gian hoạt động ở nước ngoài, Người trở về nước vào:
a. 28/01/1941 b. 28/01/1942 c. 28/01/1943 d. 28/01/1944.

8. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ người anh hùng nào đã lấy thân mình chèn pháo?
a. Tô Vĩnh Diện b. Phan Đình Giót c. Nguyễn Viết Xuân d. La Văn Cầu.

9. Lá cờ Tổ quốc xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện lịch sử nào?
a. Khởi nghĩa Bắc Sơn b. Khởi nghĩa Nam Kì c. Binh biến Đô Lương d. Cả a, b, c.

10. Mặt trận Việt Minh thành lập vào (19/5/1941) ở:
a. Thái Nguyên b. Lạng Sơn c. Cao Bằng d. Cả a, b, c.

11. Quân đội nhân dân Việt Nam ngay khi mới thành lập mang tên là gì?
a. Cứu quốc quân b. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân c. Việt Nam giải phóng quân d. Cả a, b, c.

12. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương vào thời gian nào?
a. 9/3/1939 b. 9/3/1943 c. 9/3/1944 d. 9/3/1945.

13. Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên là:
a. Phan Lưu Thanh b. Nguyễn Duy Luân
c. Nguyễn Tường Thuật d. Đào Tấn Lộc.

14. Địa phương nào đã giành chính quyền sớm trong cả nước?
a. Hà Nội b. Huế c. Sài Gòn d. Nghệ An

15. Ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên trong cả là:
a. 06/01/1945 b. 06/01/1946 b. 06/01/1947 d. 06/01/1948

16. Tình thế đất nước đứng trước “ngàn cân treo sợi tóc” vào giai đoạn nào?
a. Sau ngày tuyên bố độc lập b. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ c. Sau Hiệp định Giơnevơ d. cả a, b, c.

17. Nước nào công nhận Chính phủ ta và đặt quan hệ ngoại giao đầu tiên?
a. Lào b. Trung Quốc c. Liên Xô d. Cu Ba.

18. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào:
a. 23/8/1945 b. 25/8/1945 c. 28/8/1945 d. 2/9/1945.

19. Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào:
a. 19/8/1945 b. 19/12/1946 c. 19/12/1947 d. Cả a, c.

20. Đại hội nào của Đảng quyết định đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam?
a. Lần I b. Lần II c. Lần III d. Lần IV.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

1. Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta? (2đ).

2. Trình bày tóm tắt diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ? (3đ).

Đồng bộ tài khoản