Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 5 đề thi

0
507
lượt xem
36
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Với Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 12 các em học sinh sẽ nắm vững được những kiến thức về Truy vấn dữ liệu, Báo cáo và kết xuất báo cáo, Cơ sở dữ liệu quan hệ, Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu,… Đây sẽ là tư liệu tham khảo quý giá cho quý thầy cô giáo và các em học sinh

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 12

Đề KT HK2 Tin học 9 - Đề số 1

Câu 1: Trong CSDL QLHS: MaHS, HoTen, Gtinh,… Muốn tính tuổi của mỗi học sinh, ta xây dựng trường tuổi như thế nào?
A. TUOI: int((Date() - [NgaySinh])/365,1)
B. TUOI: Year(Date()) - Year([NgaySinh])
C. TUOI: Date() - [NgaySinh]
D. TUOI: (Date() - [NgaySinh])/365

Câu 2: Để quản lí truyện tranh của mình. Phượng đã xây dựng CSDL để thuận tiện cho việc sắp xếp và tìm kiếm thông tin, CSDL của Phượng thuộc loại nào?
A. Phân tán. B. Khách – chủ.
C. Trung tâm. D. Cá nhân.

Câu 3: Trong chế độ thiết kế báo cáo để đếm số học sinh trong một lớp ta thực hiện:
A. =Count[GT] B. Count = [GT]
C. =Count([GT]) D. =Count(GT)

Câu 4: Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?
A. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra.
B. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo.
C. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi.
D. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra.

Câu 5: Trong các loại mô hình dữ liệu sau, mô hình nào là mô hình dữ liệu phổ biến nhất?
A. Mô hình hướng đối tượng B. Mô hình thực thể liên kết
C. Mô hình phân cấp D. Mô hình quan hệ

Câu 6: Ý nào sau đây không là một trong các đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
A. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý.
B. Mỗi thuộc tính có một tên để phân biệt, Thứ tự các thuộc tính không quan trọng
C. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp
D. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng

Câu 7: Để thiết kế mẫu hỏi tổng hợp thông tin về học sinh có ngày sinh sau ngày 25/09/1993 và có điểm trung bình các môn từ 9.5 trở lên, ta nhập vào dòng Criterie của các trường NgaySinh và DIEMTB điều kiện:
A. >25/09/1993 và >=9.5
B. [NgaySinh] > 25/09/1993 AND [DIEMTB] >=9.5
C. >#25/09/1993# và >=9.5
D. #25/09/1993# và >=”9.5”

Câu 8: Chọn phát biểu đúng: “ Trong CSDL quan hệ.”
A. Mỗi bảng có duy nhất 1 trường làm khoá chính.
B. Không thể sắp xếp các bản ghi theo thứ tự.
C. Mỗi đối tượng được xây dựng thành một bảng, giữa các đối tượng được liên kết với nhau qua sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính.
D. Không thể xây dựng báo cáo từ truy vấn.

Câu 9: Việc thay thế dãy “AAAAAAFFFFF” bằng “6A5F” là cách mã hóa nào trong các cách sau:
A. Độ dài loạt
B. Theo quy tắc vòng tròn
C. Mỗi kí tự này thay bằng một ký tự khác
D. Cách ký tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái

Câu 10: Tiêu chí để chọn một trường làm khoá chính là:
A. Một thuộc tính khoá của bảng.
B. Một khoá của bảng và số thuộc tính là ít nhất
C. Trường trong một bảng
D. Có hai tính chất “đầy đủ” và “nhỏ nhất”.

Đồng bộ tài khoản