Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 45 đề thi

0
2.753
lượt xem
210
download
Xem 45 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Với Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 8 các em học sinh sẽ nắm vững được những kiến thức về câu lệnh điều kiện, Câu lệnh lặp, Làm việc với dãy số,…. Đây sẽ là tư liệu tham khảo quý giá cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Đề KT HK2 Tin học 8 - Đề số 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Để nhập một giá trị vào phần tử a[3] của mảng a thì ta viết là:
a. Readln(a)
b. Readln(a[3])
c. Readln(a[i])
d. Readln(a(3))

Câu 2: Cấu trúc của vòng lặp For … do dạng tiến là
A) For <biến đếm>:= < giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
B) For <biến đếm>:= < giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
C) For <biến đếm>:= < giá trị cuối> downto <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
D) For <biến đếm>:= < giá trị đầu> downto <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Câu 3: Cấu trúc của vòng lặp while - do có dạng:
A. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
B. While <câu lệnh> do <điều kiện>;
C. While <điều kiện> do <câu lệnh>
D. While <câu lệnh 1> do <câu lệnh 2>;

Câu 4: Vòng lặp while - do là vòng lặp
A) Biết trước số lần lặp
B) Chưa biết trước số lần lặp
C) Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100
D) Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

Câu 5. Khai báo mảng a có 11 phần tử từ 5 đến 15 là các số nguyên thì ta khai báo như sau:
a. a:Array [1..11] of integer; b. a:Array [5...15] of integer;
c. a:Array [5..15] of integer; d. a:Array [11] of integer;

Câu 6. Xuất dữ liệu từ mảng a có 11 phần tử từ 5 đến 15 thì ta viết lệnh như sau:
a. Writeln(a); b. Writeln (a[11]);
c. For i: =5 to 15 do Writeln (a[i]); d. Writeln (a[i]);

PHẦN 2 .TỰ LUẬN (7 đ)

Câu 7: a) Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 8 do s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là bao nhiêu ?
b) Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 5 do s := s+i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là bao nhiêu ?

Câu 8: Sử dụng biến mảng viết chương trình nhập dãy số N số nguyên từ bàn phím sau đó in ra màn hình giá trị Min và trung bình cộng của dãy số đó.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản