Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
111
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Dưới đây là đoạn trích Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence (2.5 pts)
1. ___________ the Thi Vai River is awfully polluted, its water is not fit for fish to survive.
A. So that B. Although C. Since D. If
2. If you park your car in the wrong place, you must pay a(n) ____________.
A. ticket B. attention C. fee D. fine
3. - He’s not interested in physics, is he? - ______________.
A. No problem B. Yes, he is not at all C. I promise he isn’t D. No, he isn’t, I’m afraid
4. What do you often do __________ weekends?
A. since B. at C. from D. in
5. Mount Pinatubo, which is a volcano _______ the Philippines, erupted in 1991.
A. at B. with C. on D. in
6. The teacher suggests _____________ something for the poor in our area.
A. us to do B. we should do C. we are doing D. we will do
7. I have met her mother, ____ her father.
A. and neither B. but not C. so does D. neither
8. She comes from Da Lat, _______ is the most beautiful tourist attraction in Vietnam.
A. where B. which C. that D. what
9. - Thank you very much. - ______________.
A. Welcome you! B. Don’t mention it C. That’s good! D. Nothing impossible!
10. Everything is _______ satisfactorily.
A. going on B. looking after C. falling through D. turning up
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản