Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
242
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Bộ sưu tập Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)
1.- “I suggest we go on a picnic on the other side of the river.”
- “__________”
A. It’s a nice day! B. Have a good trip. C. Great idea! D. Congratulations!
2. Let’s get a__________ to make sure there are no cracks in the pipes.
A. locksmith B. electrician C. plumber D. carpenter
3. Ho Chi Minh City is the most interesting city in Vietnam; __________, it’s not the capital of the nation.
A. so B. however C. moreover D. therefore
4. Our class__________into four groups when we have English lessons.
A. usually divides B. is usually divided C. is dividing usually D. be divided usually
5. If the rice paddies are polluted, rice plants__________.
A. will die B. would die C. won’t die D. wouldn’t die
6. Tornadoes can suck up anything__________ is in their path.
A. what B. who C. that D. where
7. - “I wish I could visit your village again some day, Ba.”
- “__________”
A. Too true! B. You’re always welcome! C. Yes, let’s! D. What a day!
8. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs__________TV.
A. in B. on C. to D. of
9. Tet is a festival which occurs__________ late January or early February.
A. at B. from C. on D. in
10. Scientists can usually__________ when a volcano will erupt.
A. guess B. estimate C. report D. predict
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản