Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
178
lượt xem
17
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Mục tiêu của các bạn là đỗ vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 này nhé. Thông qua việc giải các đề thi này, các bạn học sinh sẽ làm quen dần với độ khó của đề thi, ôn tập lại kiến thức đã học, nâng cao kĩ năng giải đề thi và biết được thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. (2.5 pts)
1. “I won the first prize in the last spelling contest.” –“ __________ “
A. It’s nice of you B. Congratulations! C. Good luck! D. Try harder next time
2. The course __________ a class book, a practice book and an audio tape.
A. consists B. contains C. comprises D. composes
3. I decide not to move to that house __________ its neighborhood is noisy.
A. because B. though C. because of D. so
4. I suggest that all of you __________ hard for the coming exam.
A. working B. to work C. should work D. can work
5. If John were here now, he __________ me with the work.
A. would help B. will help C. may help D. helps
6. Nowadays, __________ can watch a variety of local and international programs on different channels.
A. spectators B. audiences C. seers D. viewers
7. __________ Christmas, children enjoy singing Christmas carols.
A. On B. At C. Since D. For
8. The matches of EURO 2012 are taking place __________ Ukraine and Poland.
A. in B. on C. at D. out of
9. The lady __________ works as a clerk is kind and generous.
A. whom B. that C. she D. whose
10. –Giang: “Your hairstyle is terrific, Lan!” – Lan: “__________”
A. Yes, that’s all right. B. Thanks! I had it done this morning.
C. Thanks for the curls. D. Never mention it.
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản