Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 15 đề thi

0
403
lượt xem
2
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là bộ đề thi gồm nhiều đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010. Mời quý thầy cô tham khảo:

Choose A,B,C,or D that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one. ( from 1 to 25)
Câu 1: We go to school ________ bus.
A. by B. in C. on D. with
Câu 2: She was born in Dak Nong _____ 1995.
A. at B. in C. on D. since
Câu 3: My father _______ me to the zoo last month.
A. was taking B. takes C. take D. took
Câu 4: My school _______ in 1992.
A. was built B. has been built C. is built D. was building
Câu 5: Mr. John________20 cigarettes a day.
A. don’t smoke B. do smoke C. smoked D. smokes
Câu 6: How long _________ there? For five years.
A. are you living B. did you live C. have you lived D. lived
Câu 7: ___________ here tomorrow?.
A. Will they be B. Are they been C. Have you been D. Do they come
Câu 8: She wishes she________________.
A. can’t swim B. could swim C. can swim D. is swimming
Câu 9: Ba received three letters _______ you sent this morning.
A. who B. whom C. whose D. that
Câu 10: Have you ever seen Mr. Philip, ________is from America?.
A. who B. that C. whom D. which
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2010 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản