Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 7 đề thi

0
177
lượt xem
1
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: The man sat down on the chair _____________started to tell the story.
A. so B. because C. or D. and
Câu 2: It’s an interesting film, so I ____________it three times.
A. saw B. had seen C. was to see D. have already seen
Câu 3: Hung usually _____________ soccer with his friends at 5 p.m everyday.
A. plays B. play C. played D. is playing
Câu 4: These children, _____________parents work late, are taken home by bus.
A. whom B. whose C. that D. their
Câu 5: "- I think we should take a shower instead of a bath to save energy".
"- _____________"
A. You're very nice B. That's a good idea
C. Thanks D. I'm sorry
Câu 6: She suggested _____________ some candles before there was a typhoon coming.
A. buying B. to buy C. buy D. bought
Câu 7: Auld Lang Syne _____________on New Year’s Eve.
A. is sung B. sings C. sang D. is to sing
Câu 8: The teacher asked me _____________a passage into Vietnamese.
A. translate B. translated C. to translate D. translating
Câu 9: We decided _____________ camping at the weekend.
A. to go B. going C. go D. went
Câu 10: She couldn't get to the meeting in time_____________ she took the first bus.
A. because B. but C. and D. although
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản