Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 30 đề thi

0
582
lượt xem
6
download
Xem 30 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng,…tất cả sẽ được nâng cao và nhuần nhuyễn hơn qua quá trình luyện tập thực hành thường xuyên trên nhiều đề thi cụ thể. Thư viện eLib nhận thấy phương pháp học tập này khoa học và hiệu quả, vì vậy chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông. Hi vọng rằng, đề thi này sẽ hữu ích dành cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông. Mời quý thầy cô tham khảo:

Read the passage carefully and choose the best answer. (From 1 to 5)

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking everyone up, the bus continued to the North on the Highway Number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel. Then, it left the highway and turned left onto a smaller road westward. This road ran between paddy fields, so the people on the bus can see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn’t stay on that road for very long, but turned left onto a road which went through a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot ten meters from a big old banyan tree. It parked there and waited for people to come back in the evening
Câu 1: Where did they catch a bus?
A. At gas station B. At their house
C. At Dragon Bridge D. At a big store
Câu 2: What did they do after crossing the bridge?
A. To relax B. To buy some snacks
C. To have breakfast D. To get more fuel
Câu 3: What could they see when they traveled along the fields?
A. beautiful sights B. historical sites C. farmers D. cattle
Câu 4: There is a……………………next to a big store.
A. pond B. river C. lake D. Old banyan tree
Câu 5: Where did the bus drop them off?
A. At the gas station B. At the parking lot
C. At the big store D. At the big old tree

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (From 6 to 8)
Câu 6: A. which B. who C. when D. where
Câu 7: A. lit B. fine C. light D. high
Câu 8: A. bowl B. cow C. now D. down

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. ( from 9 to 10)

Câu 9: She is the woman. I met her last week.
A. She is the woman who I met her last week.
B. She is the woman which I met last week.
C. She is the woman whom I met last week.
D. She is the woman whose I met last week.
Câu 10: The teacher said to them, “Don’t make noise in class!”
A. The teacher told them to not make noise in class.
B. The teacher told them not making noise in class.
C. The teacher told them not to make noise in class.
D. The teacher told them don’t make noise in class.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản