Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 3 đề thi

0
185
lượt xem
8
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Tương tự với nhiều kì thi quan trọng khác, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng mang lại cho các em học sinh nhiều áp lực và việc các em cần nỗ lực nhiều hơn trong việc học tập, luyện thi là điều cần thiết. Chúng tôi xin giới thiệu đến các em bộ Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)
1.- “May I go out for just a while?”
- “__________”
A. It’s a nice day! B. That’s great! C. Go ahead! D. Yes, you could!
2. Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater________ of the earth.
A. movement B. moment C. pollution D. celebration
3. Thousands of lives were saved________ the scientists had warned them about the tsunami.
A. although B. however C. because D. therefore
4. Jane often drinks coffee in the evening, ________?
A. doesn’t Jane B. does not she C. does she D. doesn’t she
5. I suggest that you ________ buy a present for her on her birthday.
A. may B. can C. should D. will
6. He wants to know________ we will have the seminar at the Town Hall.
A. what B. when C. that D. where
7. - “Rita, I’d like________ a friend of mine, Lucie.”
- “Pleased to meet you, Lucie!”
A. to meet you B. introduce you to C. you see D. you to meet
8. The match takes place________ Saturday afternoon this week.
A. of B. on C. after D. to
9. She is the girl ________ eyes are beautiful.
A. her B. whom C. whose D. those
10. - “Why don’t we go to the cinema now?”
- “________”
A. Will you join us? B. Yes, let’s! C. I’d like it. D. What play is it?
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản