Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 12 đề thi

0
375
lượt xem
1
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011

Đúc kết kinh nghiệm giải đề cho kì thi tuyển sinh sắp tới, qua việc trực tiếp luyện tập giải đề thi cụ thể ngay tại nhà. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn học sinh bộ Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011. Với tiêu chí, hỗ trợ hết mình cho việc tự học của các bạn học sinh, chúng tôi hi vọng rằng, đề thi này thực sự hữu ích dành cho các bạn trong thời gian ôn luyện. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011 được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1: A. Agree B. Attract C. Answer D. Allow
Câu 2: A. Traditional B. Vegetables C. Suggestion D. Existence
Câu 3: A. Nomination B. Congratulation C. Decoration D. Celebration
Câu 4: A. Blanket B. Picnic C. Forecast D. Parade
Câu 5: A. Optional B. Viable C. Equally D. Commercial
Fill each gap in each sentence with the correct form of the word in CAPITAL LETTERS, from 6 to 10. (10ps)
Câu 6: The road is much_____________________ than I thought. (LONG)
Câu 7: I can’t sit on this chair. It’s really ______________________. (COMFORT)
Câu 8: She speaks English very____________________ . (BAD)
Câu 9: There are many ______________________ in our country every year. (CELEBRATE)
Câu 10:Huong’s parents _____________________ her to apply for the job last year. (COURAGE)
Read the passage and answer the questions that followed, from 11 to 15 (10ps)
People have smoked for a long time now. The tobacco which is used to make cigarettes was first grown in what is now part of the United States. Christopher Columbus, who discovered America, saw the Indians smoking. Soon the dried leaves were transported to Europe where smoking began to catch on. In the late 1800s, the Turk made cigarettes popular.
Cigarette smoke contains at least two harmful substances, tar and nicotine. Tar, which forms as the tobacco burns, damages the lungs and therefore affects breathing. Nicotine, which is found in the leaves, causes the heart to beat faster and increases the breathing rate.
Smoking cigarettes is dangerous. The US Public Health Service stated that cigarette smoking is the cause of lung cancer and several other deadly diseases. The US government now requires that each package of cigarettes bears a special warning about the danger of smoking.
QUESTIONS:
Câu 11: Who was the first to smoke?
=>………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 12: Where were cigarettes made popular in the late 1800s?
=>…………………………………………………………………………………………………...........................
Câu 13: Why is smoking cigarettes dangerous?
=>……………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14: Which substances, tar or nicotine or both, affects breathing?
=>……………………………………………………………………………………………………
Câu 15: What does the word “ catch on ” in the first paragraph mean?
=>………………………………………………………………………………………

 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2011 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản