Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 10 Đề thi ViOlympic Tiếng Anh - Đề thi số 1. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1 dưới đây:

1. You can join the club when you ________ a bit older.
(A) will have got
(B) will get
(C) get
(D) are getting

2. If you ________ your money to mine, we shall have enough.
(A) add
(B) combine
(C) join
(D) unite

3. I'll phone as soon as I ________ to London.
(A) make
(B) get
(C) reach
(D) got

4. We decided ________ at home this afternoon.
(A) staying
(B) stayed
(C) stay
(D) to stay

5. He kept ________ the same thing again and again.
(A) repeat
(B) to repeat
(C) repeat to
(D) repeating

6. They ________ our party about eleven.
(A) leave
(B) left
(C) leaves
(D) have left

7. Paul ________ with us for about nine days by now.
(A) have lived
(B) has lived
(C) had lived
(D) lived

8. Last year I ________ all of my books in my office.
(A) keep
(B) kept
(C) have kept
(D) has kept

9. I'm afraid I ________ my gloves when I was walking home.
A
(A) lost
(B) will loose
(C) has lost
(D) have lost

10. Mark prefers cycling ________ driving.
(A) than
(B) for
(C) to
(D) as

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 1 để xem.
Đồng bộ tài khoản