Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10

Đây là một đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

1. This young tree could not have been damaged by accident: I believe it was done ________.
(A) in fact
(B) on purpose
(C) by appointment
(D) by plan

2. I'm afraid I've got ________ my doctor today.
(A) see
(B) to see
(C) to see to
(D) seeing

3. I'd ________ the operation unless it is absolutely necessary.
(A) rather not have
(B) not rather had
(C) rather not to have
(D) rather not having

4. The brakes need ________.
(A) adjusted
(B) to adjustment
(C) to adjust
(D) adjusting

5. If it ________ rain, we'll have the party outside.
(A) wouldn't
(B) doesn't
(C) didn't
(D) won't

6. A few of ________ are planning to drive to Florida during spring break.
(A) we girls
(B) us girls
(C) girls we
(D) girls

7. Please go to ________ to pick up your ID card.
(A) third window
(B) the window three
(C) window third
(D) the third window

8. It is a beautiful car, but it is not ________ the price that I paid for it.
(A) price
(B) worthy
(C) worth
(D) value

9. I don't think he'll ever ________ the shock of his wife's death.
(A) get through
(B) get over
(C) get by
(D) get off

10. The child hurt himself badly when he fell ________ the bedroom window.
(A) out from
(B) out of
(C) down
(D) over

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 10 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản