Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11

BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11 của các kì thi gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. Could you ________ me ten pounds until next payday?
(A) let
(B) provide
(C) borrow
(D) lend

2. Many kinds of ________ animals are disappearing or have already disappeared from the earth.
(A) brave
(B) wild
(C) unfriendly
(D) angry

3. I ________ away for the next weekend.
(A) am going to go
(B) go
(C) goes
(D) had

4. She told him that if he ________ his promise, she ________ speak to him again.
(A) break - would never
(B) break - will never
(C) broke - will never
(D) broke - would never

5. They claimed they ________ the law.
(A) haven't broken
(B) were not breaking
(C) hadn't braken
(D) wouldn't breaking

6. I wish that we ________ with my brother when he flies to England next week.
(A) could go
(B) had gone
(C) will go
(D) are going

7. The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and________.
(A) neither the other driver
(B) neither would the other driver
(C) neither had the other driver
(D) the other driver neither

8. John Kenedy was ________ of the United States.
(A) the thirty-five president
(B) the thirty-fifth president
(C) the president thirty-fifth
(D) president the thirty-five

9. Even when his reputation was in eclipse, almost everyone ________ that he had genius.
(A) was willing to admit
(B) denied vehemently
(C) refused to acknowledge
(D) swore on a stack of Bibles

10. When he heard the terrible noise he asked me what was ________ on.
(A) happening
(B) being
(C) getting
(D) going

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 11 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản