Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12

Bạn đã có Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12 dưới đây:

1. Where do you ________ going for your holidays this year.
(A) intend
(B) expect
(C) pretend
(D) mean

2. It isn't quite ________ that he will be present at the meeting.
(A) sure
(B) right
(C) exact
(D) certain

3. I always ________ to the university by bus because it is much faster.
(A) have gone
(B) has gone
(C) went
(D) go

4. You are not half ________ you think you are.
(A) as clever as
(B) as clever like
(C) the clever as
(D) as clever than

5. I wish I ________ younger.
(A) had been
(B) would be
(C) were
(D) have been

6. You ________ a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will you do?
(A) have just started
(B) had started
(C) were starting
(D) started

7. I'll see you in August when I ________ back.
(A) will come
(B) came
(C) will have com
(D) come

D
8. As soon as you ________ that, I'd like you to go to bed.
(A) did
(B) will do
(C) will have done
(D) have done

9. My husband lived at home before we were married, and so ________.
(A) did I
(B) had I
(C) I had
(D) I did

10. Let's go out for dinner, ________?
(A) will we
(B) don't we
(C) shall we
(D) are we

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 12 để xem.
Đồng bộ tài khoản