Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15 dưới đây:

1. The bridge goes ________ the river.
(A) at
(B) on
(C) for
(D) over

2. Tell me the reason ________ you said that.
(A) why
(B) which
(C) because
(D) for

3. I shall be working late ________ office this evening.
(A) at the
(B) at
(C) in
(D) to the

4. Bill has ________ his job and gone back to college.
(A) let off
(B) given up
(C) passed up
(D) withdrawn

5. I don't think he would mind ________ there with me.
(A) going
(B) go to
(C) go
(D) to go

6. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
(A) who
(B) whom
(C) which
(D) whose

7. Sending ________ "special delivery" costs about fifteen times as much as sending it "regular delivery".
(A) mails
(B) a mail
(C) a piece of mail
(D) pieces of a mail

8. I was just ________ to go out when you telephoned.
(A) around
(B) about
(C) thinking
(D) planned

9. The dentist told him to open his mouth ________.
(A) broad
(B) much
(C) greatly
(D) wide

10. You will spend at least one year working abroad ________ you can find out how things operate overseas.
(A) because
(B) so as to
(C) so that
(D) as long as

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 15 để xem.
Đồng bộ tài khoản