Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16

Với bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

1. I couldn't do question 6, so I ________ it out.
(A) left
(B) let
(C) dropped
(D) put

2. I don't want to wait until tomorrow; I ________ go at once.
(A) prefer
(B) would rather
(C) want
(D) like

3. The old man was very fond ________ telling stories.
(A) to
(B) -
(C) of
(D) for

4. I am tired ________ grammar exercises.
(A) to do
(B) for doing
(C) of doing
(D) by do

5. I am ________ this essay right now.
(A) finish
(B) to finish
(C) finish to
(D) finished

6. Don't let him ________ it.
(A) doing
(B) to do
(C) do
(D) does

7. How long ________ French?
(A) do you study
(B) have you studied
(C) did you studied
(D) you have studied

8. Al's doctor insists ________ for a few days.
(A) that he is resting
(B) his resting
(C) him to rest
(D) that he rest

9. You ________ your seats today if you want to go to the game.
(A) had better to reserve
(B) had to better reserve
(C) had better reserve
(D) had to reserve better

10. After he had researched and ________ his paper, he found some additionaln material that he should have included.
(A) wrote
(B) written
(C) writing
(D) have written

Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 16 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản