Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18

Cùng tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18:

1. Peter works from nine ________ five.
(A) from
(B) to
(C) in
(D) out

2. Tell him ________ some envelopes, please.
(A) buy
(B) to buy
(C) buy to
(D) to buy to

3. We are a little late - the play ________ begun.
(A) has just
(B) just
(C) is just
(D) had just

4. I couldn't understand what she was ________.
(A) telling
(B) speaking
(C) saying
(D) talking

5. I don't like iced tea, and ________.
(A) she doesn't too
(B) either doesn't she
(C) neither does she
(D) she doesn't neither

6. Please ________ photocopies of documents.
(A) not to submit
(B) do not submit
(C) no submit
(D) not submit

7. If I ________ the flu I would have gone with you.
(A) hadn't
(B) hadn't had
(C) didn't have
(D) wouldn't have had

8. Your mother and I are looking forward ________ you.
(A) of seeing
(B) for seeing
(C) to see
(D) to seeing

9. It is imperative that you ________ there in person.
(A) be
(B) will be
(C) will
(D) are

10. Something must be done quickly if endangered species ________ saved.
(A) are to be
(B) be
(C) can be
(D) will be

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 18 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản