Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19 được lấy từ BST sau đây:

1. She thanked ________ so kind.
(A) us to be
(B) us for being
(C) that we were
(D) our being

2. I forgot to ________ him to buy some bread.
(A) remember
(B) repeat
(C) remind
(D) let

3. I read an interesting ________ in a newspaper about farming today.
(A) article
(B) advertisement
(C) description
(D) composition

4. We all ________ him good luck when he decided to emigrate.
(A) told
(B) wished
(C) said
(D) gave

5. Janet and Joe seem to get ________ very well together.
(A) on
(B) in
(C) by
(D) off

6. Several prisoners ________ from their guards and escaped.
(A) broke away
(B) broke out
(C) broke through
(D) broke up

7. The students ________ their classes about eight o'clock.
(A) started
(B) have started
(C) had started
(D) startes

8. A cold wind ________ for the last three days.
(A) has been blowing
(B) blows
(C) is blowing
(D) blew

9. I ________ this letter around for days and haven't even looked at it.
(A) carry
(B) have been carrying
(C) am carrying
(D) was carrying

10. The opera premiere was attended by ________.
(A) large amounts of persons
(B) a vast horde of opera devotees.
(C) millions of opera buffs
(D) hundreds of music lovers.

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 19 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản