Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20 dưới đây:

1. When you are riding a bicycle you should ________ the handlebars irmly.
(A) handle
(B) hold
(C) hand
(D) have

2. If we are thinking of having a day in the country, I should like to listen to the weather ________.
(A) statement
(B) spell
(C) forecast
(D) recording

3. I bought a single ticket only on the bus, but my friend bought a ________ one.
(A) double
(B) new
(C) second
(D) return

4. How much would you ________ for repairing my watch?
(A) charge
(B) cost
(C) pay
(D) spend

5. They ________ their examinations at the end of the next month.
(A) take
(B) took
(C) takes
(D) are going to take

6. It took years of research, but ________ they found the answer.
(A) at the end
(B) in the end
(C) last
(D) lastly

7. July 10th is my wedding anniversary. Next month, my husband and I will ________for twenty years.
(A) merry
(B) have married
(C) be married
(D) have been married

8. Tommy had his big brother ________ his shoes for him.
(A) to tie
(B) tie
(C) tied
(D) tying

9. Bill came to work at the University thirty years ________ today.
(A) since
(B) before
(C) from
(D) ago

10. We can become frustrated by a legal system when judges ________.
(A) fall asleep
(B) are impartial
(C) appear uninterested
(D) become very interested.

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 20 để xem.
Đồng bộ tài khoản