Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi ViOlympic trên mạng môn Tiếng Anh, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21 được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

1. I'm sorry I ________ your party: I was away at the time.
(A) lost
(B) failed
(C) passed
(D) missed

2. The workmen made so much ________ that Mrs Walker had to spend three days cleaning up afterwards.
(A) trouble
(B) damage
(C) mess
(D) nuisance

3. After the game, the referee was interviewed ________ television.
(A) at
(B) on
(C) in
(D) to

4. He thanked me for what I ________ the previous week.
(A) have done
(B) had done
(C) did
(D) was doing

5. ________ going to the party.
(A) Everybody are
(B) Every people is
(C) Every people are
(D) Everyone is

6. Something extremely strange ________ yesterday while we were out jogging.
(A) was happened
(B) happened
(C) has been happening
(D) has happened

7. His English teacher recommends that he ________ a regular degree program.
(A) begin
(B) begins
(C) will begin
(D) is beginning

8. How much snow ________ now?
(A) it is
(B) is it
(C) there is
(D) is there

9. When she was crossing the room the night-nurse happened to notice the old lady________ to get out of bed.
(A) has tried
(B) to try
(C) trying
(D) tried

10. This morning the postman was ________ down the street by my dog.
(A) hunted
(B) chased
(C) run
(D) sped

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 21 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản