Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. Hãy cùng tham khảo bộ đề thi mà chúng tôi tổng hợp dưới đây nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

1. He doesn't work now. He's ________ 65.
(A) at
(B) in
(C) over
(D) for

2. Please hurry or you will be late ________ school.
(A) to
(B) for
(C) in
(D) at

3. The cow had lost its own calf, but the farmer persuaded it to ________ one whose mother had died.
(A) choose
(B) adopt
(C) undertake
(D) collect

4. What's wrong with John? He ________ used to be so sad.
(A) never
(B) didn't
(C) wasn't
(D) isn't

5. I'm afraid I've got ________ my bank as soon as possible.
(A) go
(B) to go
(C) to go to
(D) going

6. Tomorrow he will come ________ home late.
(A) -
(B) to
(C) at
(D) to the

7. Ouch! I ________ my thumb!
(A) have cut
(B) am to cut
(C) had cut
(D) had been cut

8. By then I ________ my driving test, I hope.
(A) pass
(B) will have passed
(C) will be passed
(D) have passed

9. I hadn't expected James to apologize but I had hoped ________.
(A) him calling me
(B) that he would call me
(C) him to call me
(D) that he call me

10. Our host family always invites my roommate and ________ to their house on Sundays.
(A) me
(B) my
(C) I
(D) mine

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 22 và xem thêm đề thi các vòng khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản