Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. Can you see the woman ________ the right?
(A) of
(B) off
(C) on
(D) over

2. I still have ________ time to spare.
(A) much
(B) a bit
(C) some
(D) any

3. The country has a system of ________, most of which date from the nineteenth century.
(A) watercourses
(B) canals
(C) rivers
(D) streams

4. I had quite ________ on my way to work this morning.
(A) an experiment
(B) an adventure
(C) a happening
(D) an affair

5. I think he should ________ a room in one of the hotels.
(A) book
(B) to book
(C) booked
(D) booking

6. Would you mind ________ the window?
(A) open
(B) to open
(C) opening
(D) not to open

7. Jack ________ me anything about his holiday plans so far.
(A) hasn't told
(B) didn't tell
(C) doesn't tell
(D) don't tell

8. I'm very tired - I ________ all morning.
(A) work
(B) was worked
(C) am working
(D) have been working

9. I'd like to know what you do for ________.
(A) a job
(B) work
(C) a profession
(D) a living

10. Alex didn't come to see the film last night because he ________ it before.
(A) saw
(B) had seen
(C) has seen
(D) was seen

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 23 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản