Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30

Để chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30. Từ đây, các em có thể dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30 dưới đây:

1) Could you ______ me how to use this new mobile phone?
a) explain
b) show
c) direct
d) say

2) My handbag was stolen ______ we were playing tennis.
a) before
b) after
c) during
d) while

3) As soon as you ______ all your homework, you will be allowed to go out.
a) had done
b) are doing
c) did
d) have done

4) I’m sorry to be the one _______ the news to you.
a) broke
b) breaks
c) to break
d) break

5) Gordon wants to look his best at the wedding so he's ______.
a) to get made a suit
b) make a suit
c) having a suit made
d) having made a suit

6) It’s very ______ of you to help me.
a) well
b) happy
c) kind
d) glad

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 30 để xem.
Đồng bộ tài khoản